MARKTMONITOR VOOR ZELFSTANDIG PROFESSIONALS

ZP Facts biedt een betrouwbare inzage in de markt van Zelfstandig Professionals in de zakelijke dienstverlening

Download laatste rapport

ONZE PARTNERS:

WAT IS ZP FACTS

ZP Facts is een samenwerking tussen kennisbemiddelaar HeadFirst en de Universiteit van Tilburg. Het biedt een kwantitatieve inzage in de markt voor Zelfstandig Professionals (ZP’ers) in de zakelijke dienstverlening. De bevindingen zijn gebaseerd op zorgvuldig opgebouwde data van meer dan vijftienduizend professionals uit het netwerk van HeadFirst.

De cijfers zijn getoetst en gevalideerd door wetenschappers van de Universiteit van Tilburg. Hiermee biedt ZP Facts een unieke kijk op de markt, dat veel verder gaat dan onderzoek uit enkel enquêtes en interviews. Het verschijnt vier keer per jaar.

ZP INDEX: ZICHTBARE GEVOLGEN WET DBA BLIJVEN UIT

ZP Facts houdt de stand van flexibel werkend Nederland nauwlettend in de gaten. Als marktmonitor voor Zelfstandig Professionals (ZP’ers) in de zakelijke dienstverlening presenteren we elk kwartaal een rapport met relevante ontwikkelingen. Vast onderdeel van ZP Facts is de ZP Index, die in één oogopslag de staat van de flexibele arbeidsmarkt weergeeft. Waar de index aan het einde van het tweede kwartaal afsloot op 112 punten, steeg de index in juli naar 118 punten. In september sloot daar in september ook mee af. De score is te verklaren door twee factoren; in de maanden juli en augustus steeg de index door een toename in het aantal opdrachten en in september was er een groei in het aantal professionals. Ook het gemiddeld aantal contractuele uren per week nam toe. Ondanks de onrust in de zelfstandigenmarkt rondom de Wet DBA zijn er geen directe gevolgen te zien.

Editie 4 2016: ZP'ERS OVER DE GRENS

Na jaren van afname van zelfstandigen in de westerse wereld is er sinds de jaren 80 een ommekeer in de trend te bemerken. Ondanks dat over de gele linie de zelfstandigenmarkt toeneemt in Europese landen, zijn er wel verschillen te bemerken in de samenstelling. Deze editie van ZP Facts gaat in op de zelfstandigenmarkt in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië.

Download rapport

 

DE PROFESSIONALS

Het aantal zzp’ers neemt over de laatste jaren sterk toe. Dit zien we niet alleen terug in cijfers van het CBS en de Kamer van Koophandel, maar ook in de groei van het aantal ZP’ers in het netwerk van HeadFirst. Dit neemt ieder kwartaal met 4 à 5% toe. De gemiddelde leeftijd is 47 jaar. 84% is man en 16% is vrouw.

38% van professionals is actief in een adviserende rol. Daarnaast telt de database 25% projectmanagers tegenover 18% uitvoerende IT’ers. Lijn management en ondersteunende rollen zijn relatief minder vertegenwoordigd met repectievelijk 13% en 6%. De kaart hiernaast toont de spreiding van de professionals over Nederland.