MARKTMONITOR VOOR ZELFSTANDIG PROFESSIONALS

ZP Facts biedt een betrouwbare inzage in de markt van Zelfstandig Professionals in de zakelijke dienstverlening

Download laatste rapport

ONZE PARTNERS:

WAT IS ZP FACTS

ZP Facts is een samenwerking tussen kennisbemiddelaar HeadFirst en de Universiteit van Tilburg. Het biedt een kwantitatieve inzage in de markt voor Zelfstandig Professionals (ZP’ers) in de zakelijke dienstverlening. De bevindingen zijn gebaseerd op zorgvuldig opgebouwde data van meer dan vijftienduizend professionals uit het netwerk van HeadFirst.

De cijfers zijn getoetst en gevalideerd door wetenschappers van de Universiteit van Tilburg. Hiermee biedt ZP Facts een unieke kijk op de markt, dat veel verder gaat dan onderzoek uit enkel enquêtes en interviews. Het verschijnt vier keer per jaar.

ZP INDEX: OPVALLENDE DALING VANAF MEI

ZP Facts houdt de stand van flexibel werkend Nederland nauwlettend in de gaten. Als marktmonitor voor Zelfstandig Professionals (ZP’ers) in de zakelijke dienstverlening presenteren we elk kwartaal een rapport met relevante ontwikkelingen. Vast onderdeel van ZP Facts is de ZP Index, die in één oogopslag de staat van de flexibele arbeidsmarkt weergeeft. In april steeg de index naar 118 punten, het hoogste punt tot nu toe. Het kwartaal sloot echter af op 112 punten, met name veroorzaakt door een dalend aantal opdrachten en inschrijvingen van professionals vanaf de maand mei. De samenloop met de intrede van de Wet DBA per 1 mei 2016 is opvallend, maar de nieuwe wet is niet met zekerheid als oorzaak aan te wijzen.

INFOGRAPHIC: ZORGEN ONDER ZP’ERS OVER WET DBA

Sinds 1 mei 2016 is de VAR officieel verleden tijd. De Wet DBA zet de ZP-markt op zijn kop. ZP Facts presenteert de Wet DBA opiniemonitor, waarmee elk kwartaal het sentiment omtrent de wet gemeten wordt. Maken ze zich zorgen? Overwegen ze wellicht zelfs te stoppen als ZP’er? In deze infographic de eerste resultaten.

Download infographic

Editie 3 2016: ZP’ER GAAT DOOR ALS ZELFSTANDIGE

De Wet DBA zorgt voor onrust in de ZP-markt. Meer dan 50% van de ZP’ers verwacht dat opdrachten vinden moeilijk wordt en twee derde verwacht meer administratie te hebben door de Wet DBA. Desondanks piekert 70% van de ZP’ers er niet over te stoppen.

Download rapport

 

DE PROFESSIONALS

Het aantal zzp’ers neemt over de laatste jaren sterk toe. Dit zien we niet alleen terug in cijfers van het CBS en de Kamer van Koophandel, maar ook in de groei van het aantal ZP’ers in het netwerk van HeadFirst. Dit neemt ieder kwartaal met 4 à 5% toe. De gemiddelde leeftijd is 47 jaar. 84% is man en 16% is vrouw.

38% van professionals is actief in een adviserende rol. Daarnaast telt de database 25% projectmanagers tegenover 18% uitvoerende IT’ers. Lijn management en ondersteunende rollen zijn relatief minder vertegenwoordigd met repectievelijk 13% en 6%. De kaart hiernaast toont de spreiding van de professionals over Nederland.