MARKTMONITOR VOOR ZELFSTANDIG PROFESSIONALS

ZP Facts biedt een betrouwbare inzage in de markt van Zelfstandig Professionals in de zakelijke dienstverlening

Download laatste rapport

ONZE PARTNERS:

WAT IS ZP FACTS

ZP Facts is een samenwerking tussen kennisbemiddelaar HeadFirst en de Universiteit van Tilburg. Het biedt een kwantitatieve inzage in de markt voor Zelfstandig Professionals (ZP’ers) in de zakelijke dienstverlening. De bevindingen zijn gebaseerd op zorgvuldig opgebouwde data van meer dan vijftienduizend professionals uit het netwerk van HeadFirst.

De cijfers zijn getoetst en gevalideerd door wetenschappers van de Universiteit van Tilburg. Hiermee biedt ZP Facts een unieke kijk op de markt, dat veel verder gaat dan onderzoek uit enkel enquêtes en interviews. Het verschijnt vier keer per jaar.

ZP INDEX: ZP’ERS FROFITEREN MINIMAAL VAN GROEI FLEXIBELE ARBEIDSMARKT

ZP Facts houdt de stand van flexibel werkend Nederland nauwlettend in de gaten. Als marktmonitor voor Zelfstandig Professionals (ZP’ers) in de zakelijke dienstverlening presenteren we elk kwartaal een rapport met relevante ontwikkelingen. Vast onderdeel van ZP Facts is de ZP Index, die in één oogopslag de staat van de flexibele arbeidsmarkt weergeeft. De index is in maart 2017 op het hoogste niveau (121 punten) sinds begin 2015. De ZP Index wordt met name omhoog gestuwd door de toenemende opdrachtduur, het stijgende aanbod van professionals en de onverminderd grote hoeveelheid opdrachten. We kunnen concluderen dat de flexibele arbeidsmarkt floreert door de groeiende economie, maar dat de Zelfstandig Professional daar, mogelijk onder druk van de Wet DBA, nog minimaal van lijkt te profiteren.

EDITIE 2 2017: VRIJETIJDSBESTEDING VAN ZP’ers

Waar de economie in 2016 groeit, nam ook het aantal zelfstandigen toe. Toch groeit het aantal zelfstandige wel minder sterk dan in jaren daarvoor. We kijken in deze ZP Facts naar de verwachtingen voor de flexmarkt voor de rest van 2017. Naast de gewichtige onderwerpen in deze ZP Facts, brengen we dit keer een luchtige verdieping toegespitst op hobby’s en vrijetijdsbesteding van ZP’ers. Wat doet de ZP’er in zijn vrije tijd? Wat zijn favoriete hobby’s en sporten?

Download rapport

 

DE PROFESSIONALS

Het aantal zzp’ers neemt over de laatste jaren sterk toe. Dit zien we niet alleen terug in cijfers van het CBS en de Kamer van Koophandel, maar ook in de groei van het aantal ZP’ers in het netwerk van HeadFirst. Dit neemt ieder kwartaal met 4 à 5% toe. De gemiddelde leeftijd is 48 jaar. 84% is man en 16% is vrouw.

36% van professionals is actief in een adviserende rol. Daarnaast telt de database 19% projectmanagers en 19% uitvoerende IT’ers. Lijn management en ondersteunende rollen zijn minder vertegenwoordigd met 18% en 8%. De kaart hiernaast toont de spreiding van de professionals over Nederland.