MARKTMONITOR VOOR ZELFSTANDIG PROFESSIONALS

ZP Facts biedt een betrouwbare inzage in de markt van Zelfstandig Professionals in de zakelijke dienstverlening

Download laatste rapport

ONZE PARTNERS:

WAT IS ZP FACTS

ZP Facts is een samenwerking tussen kennisbemiddelaar HeadFirst en de Universiteit van Tilburg. Het biedt een kwantitatieve inzage in de markt voor Zelfstandig Professionals (ZP’ers) in de zakelijke dienstverlening. De bevindingen zijn gebaseerd op zorgvuldig opgebouwde data van meer dan vijftienduizend professionals uit het netwerk van HeadFirst.

De cijfers zijn getoetst en gevalideerd door wetenschappers van de Universiteit van Tilburg. Hiermee biedt ZP Facts een unieke kijk op de markt, dat veel verder gaat dan onderzoek uit enkel enquêtes en interviews. Het verschijnt vier keer per jaar.

ZP INDEX: Gevolgen Wet dba lijken zich te tonen

ZP Facts houdt de stand van flexibel werkend Nederland nauwlettend in de gaten. Als marktmonitor voor Zelfstandig Professionals (ZP’ers) in de zakelijke dienstverlening presenteren we elk kwartaal een rapport met relevante ontwikkelingen. Vast onderdeel van ZP Facts is de ZP Index, die in één oogopslag de staat van de flexibele arbeidsmarkt weergeeft. Waar de index in september afsloot met 118 punten, liet de index richting het einde van het laatste kwartaal van 2016 een negatieve trend zien. Het aantal opdrachten liep terug. Evenals de opdrachtduur en het aantal contractuele uren per week, weliswaar minimaal. Het gemiddelde uurtarief van een ZP’er daalde ook. De gevolgen van de Wet DBA lijken zich hier te tonen.

EDITIE1 2017: SCHIJNZELFSTANDIGHEID IN ONZE BUURLANDEN

Uit de vorige editie van ZP Facts blijkt dat Nederland niet het enige land is waar het aantal zelfstandigen de laatste jaren toeneemt. Daarmee gepaard neemt ook het aantal schijnzelfstandigen in Europa fors toe. In deze editie nemen we de situatie in onze buurlanden onder de loep. Wat kunnen we van hen leren als het gaat over de Wet DBA?

Download rapport

 

DE PROFESSIONALS

Het aantal zzp’ers neemt over de laatste jaren sterk toe. Dit zien we niet alleen terug in cijfers van het CBS en de Kamer van Koophandel, maar ook in de groei van het aantal ZP’ers in het netwerk van HeadFirst. Dit neemt ieder kwartaal met 4 à 5% toe. De gemiddelde leeftijd is 47 jaar. 84% is man en 16% is vrouw.

38% van professionals is actief in een adviserende rol. Daarnaast telt de database 25% projectmanagers tegenover 18% uitvoerende IT’ers. Lijn management en ondersteunende rollen zijn relatief minder vertegenwoordigd met repectievelijk 13% en 6%. De kaart hiernaast toont de spreiding van de professionals over Nederland.