MARKTMONITOR VOOR ZELFSTANDIG PROFESSIONALS

ZP Facts biedt een betrouwbare inzage in de markt van Zelfstandig Professionals in de zakelijke dienstverlening

Download laatste rapport

ONZE PARTNERS:

WAT IS ZP FACTS

ZP Facts is een samenwerking tussen kennisbemiddelaar HeadFirst en de Universiteit van Tilburg. Het biedt een kwantitatieve inzage in de markt voor Zelfstandig Professionals (ZP’ers) in de zakelijke dienstverlening. De bevindingen zijn gebaseerd op zorgvuldig opgebouwde data van meer dan vijftienduizend professionals uit het netwerk van HeadFirst.

De cijfers zijn getoetst en gevalideerd door wetenschappers van de Universiteit van Tilburg. Hiermee biedt ZP Facts een unieke kijk op de markt, dat veel verder gaat dan onderzoek uit enkel enquêtes en interviews. Het verschijnt vier keer per jaar.

ZP Index: ZP’er profiteert niet van hoogconjunctuur

ZP Facts houdt de stand van flexibel werkend Nederland nauwlettend in de gaten. Als marktmonitor voor Zelfstandig Professionals (ZP’ers) in de zakelijke dienstverlening presenteren we elk kwartaal een rapport met relevante ontwikkelingen. Vast onderdeel van ZP Facts is de ZP Index, die in één oogopslag de staat van de flexibele arbeidsmarkt weergeeft. In het tweede kwartaal van 2017 maakt de ZP Index weinig verandering mee in vergelijking met het eerste kwartaal. Alleen het uurtarief laat een stijging zien. Toch zien we ook dat de ZP-markt nog niet volledig kan profiteren van de gunstige conjunctuur die op dit moment in Nederland heerst. Dit kan gerelateerd worden aan de onduidelijkheid rondom de Wet DBA.

EDITIE 3 2017: OPLEIDINGEN VAN ZP’ERS

In de vorige editie van ZP Facts doken we in de cv’s van ZP’ers om vrijetijdsbestedingen van ZP’ers te bekijken. In deze editie van ZP Facts pakken we wederom de cv’s van ZP’ers erbij en analyseren we ander onderwerp, namelijk opleidingen. Waar hebben ZP’ers gestudeerd? Wat studeerden ze? En zijn ze nog bijgeschoold nadien?

Download rapport

 

DE PROFESSIONALS

Het aantal zzp’ers neemt over de laatste jaren sterk toe. Dit zien we niet alleen terug in cijfers van het CBS en de Kamer van Koophandel, maar ook in de groei van het aantal ZP’ers in het netwerk van HeadFirst. Dit neemt ieder kwartaal met 4 à 5% toe. De gemiddelde leeftijd is 48 jaar. 84% is man en 16% is vrouw.

36% van professionals is actief in een adviserende rol. Daarnaast telt de database 19% projectmanagers en 19% uitvoerende IT’ers. Lijn management en ondersteunende rollen zijn minder vertegenwoordigd met 18% en 8%. De kaart hiernaast toont de spreiding van de professionals over Nederland.