MARKTMONITOR VOOR ZELFSTANDIG PROFESSIONALS

ZP Facts biedt een betrouwbare inzage in de markt van Zelfstandig Professionals in de zakelijke dienstverlening

Download rapport

ONZE PARTNERS:

WAT IS ZP FACTS

ZP Facts is de marktmonitor voor Zelfstandig Professionals (ZP’ers) in de zakelijke dienstverlening, uitgegeven door dienstverlener ZP Zaken en voortgekomen uit een samenwerking tussen kennisbemiddelaar HeadFirst en Tilburg University. De bevindingen zijn gebaseerd op zorgvuldig opgebouwde data van meer dan vijfentwintigduizend professionals uit het netwerk van HeadFirst en betrouwbare externe bronnen. Verkregen door onder andere enquêtes, interviews en desk research.

De cijfers zijn getoetst en gevalideerd door wetenschappers van Tilburg University. Hiermee biedt ZP Facts een unieke kijk op de markt.  ZP Facts verschijnt ieder kwartaal.

ZP INDEX: Stabiliteit keert terug

ZP Facts houdt de stand van flexibel werkend Nederland nauwlettend in de gaten. Als marktmonitor voor Zelfstandig Professionals (ZP’ers) in de zakelijke dienstverlening presenteren wij elk kwartaal een rapport met relevante ontwikkelingen. Vast onderdeel van ZP Facts is de ZP Index, die in één oogopslag de staat van de flexibele arbeidsmarkt weergeeft. Waar de ZP Index eerder dit jaar een flinke vlucht nam naar 135, stabiliseerde deze in het tweede kwartaal van 2018 naar 129. Dit is het resultaat van het dalende aanbod van opdrachten. Daar staat een subtiele stijging van het aanbod van professionals en een opdrachtduur van gemiddeld 17 maanden tegenover.

EDITIE 3 2018: Positie op de woningmarkt

De krappe woningmarkt en stijgende prijzen maken het kopen van een woning voor een aantal onmogelijk. Vooral starters en ondernemers worden gezien als kwetsbare doelgroep. Geldt dit ook voor Zelfstandig Professionals? In samenwerking met ZP Zaken deden wij onderzoek naar de positie van ZP’ers op de woningmarkt. Het nieuwe onderzoeksrapport is gevuld met interessante informatie over onder andere de woningwaarde, het aantal hypotheekaanvragen en de verhuisgeneigdheid. Verder geeft Nic Vrieselaar van RaboResearch zijn visie over de huidige en toekomstige situatie van de woningmarkt en beschouwt Oskar Barendse van Knab het financiële plaatje van zelfstandigen.

DE PROFESSIONALS

Het aantal zzp’ers neemt over de laatste jaren sterk toe. Dit zien wij niet alleen terug in cijfers van het CBS en de Kamer van Koophandel, maar ook in de groei van het aantal ZP’ers in het netwerk van HeadFirst. Dit neemt ieder kwartaal met 4 à 5% toe. De gemiddelde leeftijd is 48 jaar. 84% is man en 16% is vrouw.

36% van professionals is actief in een adviserende rol. Daarnaast telt de database 19% projectmanagers en 19% uitvoerende IT’ers. Lijn management en ondersteunende rollen zijn minder vertegenwoordigd met 18% en 8%. De kaart hiernaast toont de spreiding van de professionals over Nederland.