ZP Facts in het nieuws

Persbericht – Uurtarief zelfstandig professional daalt onder druk Wet DBA

Persbericht – Uurtarief zelfstandig professional daalt onder druk Wet DBA

Uurtarief zelfstandig professional daalt onder druk Wet DBA

Hoofddorp, 23 mei 2017 – De zelfstandig professional, de hoogopgeleide zzp’er in de zakelijke dienstverlening, wordt nog altijd onverminderd hard getroffen door de Wet DBA. Terwijl de arbeidsmarkt hard groeit, profiteert de zelfstandig professional (zp’er) niet mee. Sinds de invoer van de Wet DBA in mei 2016 vinden zp’ers moeilijker opdrachten, neemt het aantal hoogopgeleide zp’ers af en laat ook het uurtarief een opvallende daling zien, blijkt uit cijfers van ZP Facts.

De tarieven van zp’ers waren aan het opkrabbelen, maar sinds de invoer van de Wet DBA in mei 2016 is daar een einde aan gekomen. In april 2016 was het gemiddelde uurtarief van een zp’er €89,40 en in maart 2017 €87,40, een daling van maar liefst €2,- per uur. De negatieve trend in uurtarieven staat loodrecht op de groeiende economie die zorgt dat de arbeidsmarkt zich in 2017 juist positief ontwikkelt. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de uurtarieven worden gedrukt door minder vraag naar zp’ers door onzekerheid bij opdrachtgevers.

Voortdurende onrust zorgt ook voor minder opdrachten
De handhaving op de Wet DBA is uitgesteld tot 1 januari 2018. Desondanks zijn opdrachtgevers nog onverminderd huiverig om zelfstandigen (rechtstreeks) in te huren, zo blijkt uit de derde meting van de Wet DBA Opiniemonitor. Ze maken steeds meer gebruik van uitzendkrachten en payrollconstructies, zo blijkt uit de Landelijke arbeidsmarktprognose van UWV. Dit alles heeft tot gevolg dat de zp’er minder gemakkelijk aan een opdracht komt. In september 2016 gaf al ruim 74 procent van de zp’ers aan dat het moeilijker is een opdracht te vinden, waar dit in februari 2017 gestegen is naar 83 procent. Daarnaast geeft meer dan de helft (55 procent) van de zp’ers aan één of meer opdrachten te zijn misgelopen door toedoen van de Wet DBA, terwijl dit in september 2016 nog 38 procent betrof.

Dat er minder opdrachten te verdelen zijn uit zich in een vermindering van het aantal hoogopgeleide zzp’ers, terwijl deze groep voor 2016 juist sterk groeide, blijkt uit cijfers van het CBS (zie grafiek).

ZP Facts grafiek

Politiek
Staatssecretaris Wiebes komt voor de zomer met nieuws over de toekomst van de Wet DBA. Boy Kruiswijk, directeur van ZP Zaken, uitgever van ZP Facts: “De politiek kan niet om alle negatieve feiten en cijfers heen. De economie trekt aan, maar duidelijk is dat zelfstandig professionals daar, waarschijnlijk door de Wet DBA, nog weinig van profiteren. Dat kan natuurlijk niet de insteek zijn van de wet. Wiebes heeft onlangs in zijn derde voortgangsrapportage over de Wet DBA aangegeven voor het zomerreces meer duidelijkheid te geven over hoe het verder gaat met de wet. Er moeten dan passende maatregelen aangekondigd worden. Het vertrouwen bij de opdrachtgevers moet terugkeren, zodat ook de zp’ers kunnen profiteren van onze florerende economie.”

Over ZP Facts
ZP Facts is de monitor voor de markt van zelfstandig professionals (zp’ers) in de zakelijke dienstverlening, uitgegeven door ZP Zaken. De monitor is voortgekomen uit een samenwerking tussen kennisbemiddelaar HeadFirst en de Universiteit van Tilburg. Duizenden online profielen van bij HeadFirst aangesloten professionals en ontvangen en uitgevoerde opdrachten zijn wetenschappelijk geanalyseerd door de Universiteit van Tilburg. Hiermee biedt het een unieke kijk op de markt, dat veel verder gaat dan onderzoek uit enkel enquêtes en interviews. ZP Facts verschijnt elk kwartaal.

Meer informatie voor de pers:
Lubbers De Jong
Margreet Poolman
T 020 4210565
E margreet@lubbersdejong.nl

Persbericht – Bv verliest aan populariteit onder zzp’ers

Persbericht – Bv verliest aan populariteit onder zzp’ers

Bv verliest aan populariteit onder zzp’ers

Hoofddorp, 19 juli 2016 – Zzp’ers staan voor vele keuzes. De rechtsvorm waarin zij hun onderneming oprichten is daar één van. De eenmanszaak is de meest gekozen rechtsvorm, terwijl de bv steeds meer aan populariteit verloor in de jaren voorafgaand aan de nieuwe Wet DBA, blijkt uit onderzoek van ZP Facts. Deze marktmonitor voor zelfstandig professionals (zp’ers) in de zakelijke dienstverlening signaleert dat er momenteel een lichte stijging is in de uurtarieven van zp’ers, waardoor een opwaartse trend in het aantal zp’ers dat voor een bv kiest mogelijk is.

Van de inschrijvingen die de Kamer van Koophandel (KvK) in 2015 binnen kreeg is 9 op de 10 een inschrijving van een zzp’er. Hiermee maken zzp’ers ondertussen circa driekwart van alle ingeschreven ondernemingen bij de KvK uit. Uit het onderzoek van ZP Facts blijkt dat bijna twee derde van de zp’ers een eenmanszaak heeft. De bv is met bijna een derde opvolgend een populaire bedrijfsvorm (31,5%). Overige rechtsvormen, zoals de vof, coöperatie en maatschap, worden minimaal gekozen.

Bv verliest al jaren aan populariteit
Zelfstandig professionals met een bv hebben een gemiddeld uurtarief van 90,94 euro, versus 82,86 euro voor zelfstandigen met een vof en 78,89 euro voor zp’ers met een eenmanszaak. Dit valt te verklaren doordat zp’ers met een hoger uurtarief sneller kiezen voor een bv. Het starten van een bv is voor een zp’er fiscaal aantrekkelijker naarmate zijn winst, wat sterk samenhangt met zijn uurtarief, hoger is. Over het algemeen wordt de grens van een winst van 150.000 euro per jaar aangehouden als break even point.

In de jaren 2007 en 2008, vlak voordat de financiële crisis uitbrak, schreven jaarlijks zo’n 40% van de zp’ers zich met een bv in bij de KvK. In de jaren daarna is dit snel gedaald naar iets meer dan 20% op jaarbasis. Dalende uurtarieven en onzekerheid over de hoogte van de jaarwinst lijken hier de grootste redenen van te zijn geweest. In 2012 zijn de regels om een bv te starten geflexibiliseerd, de zogenoemde Flex bv. Dit heeft ogenschijnlijk weinig zp’ers enthousiast gemaakt een bv te starten.

Onzekerheid over winst
De afgelopen jaren hebben zp’ers te maken gehad met dalende uurtarieven. Daardoor viel de omzet en winst lager uit. Recent onderzoek van ZP Facts liet zien dat de tariefbodem bereikt lijkt en de gemiddelde uurtarieven weer een opwaartse lijn laten zien. Boy Kruiswijk, directeur van ZP Zaken, de organisatie die ZP Facts elk kwartaal uitbrengt, over de onderzoeksresultaten: ‘In de crisisjaren was de onzekerheid groot over de hoogte van het uurtarief en daarmee de winst. Dan is de eenmanszaak een veilige keuze. Als de stijging in uurtarieven en het opdrachtenaanbod doorzet en nadien over een langere periode stabiel blijft, is een stijging in het aantal bv’s te verwachten.’

Invloed Wet DBA
Met de komst van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) per 1 mei 2016 is het risico op naheffing van sociale lasten door de Belastingdienst nadrukkelijker aanwezig. De zogeheten declarabele uren bv (DUBV) wordt gepresenteerd als oplossing voor het afhechten van dit risico. Kijkend naar recente voorlopige CBS-cijfers van het totale aantallen bedrijven in de zakelijke dienstverlening, die niet gespecificeerd zijn naar zzp’ers, is een  relatief grotere toename in het aantal bv’s zichtbaar dan voorgaande kwartalen. De groei is met 1,43% in het tweede kwartaal en 2,05% tot op heden in het derde kwartaal van 2016 hoger dan de gemiddelde ontwikkeling in de laatste twee jaar. Kruiswijk: ‘In hoeverre deze groei samenhangt met de DUBV valt nog niet met zekerheid te zeggen, maar we blijven de ontwikkelingen omtrent de Wet DBA en bijbehorende neveneffecten op de voet volgen . Het is niet uitgesloten dat te zijner tijd uit één van de komende ZP Facts rapporten zal blijken dat het aantal bv’s opgericht door zp’ers in een stroomversnelling terecht komt.’

ZP Facts analyseerde voor dit onderzoek meer dan 12.000 uittreksels van de KvK en combineerde dit met de data van de bij kennisbemiddelaar HeadFirst aangesloten zp’ers.

Het laatste rapport van ZP Facts is hier te downloaden.

Over ZP Facts

ZP Facts is de monitor voor de markt van zelfstandig professionals (zp’ers) in de zakelijke dienstverlening, voortgekomen uit een samenwerking tussen kennisbemiddelaar HeadFirst en de Universiteit van Tilburg. Duizenden online profielen van bij HeadFirst aangesloten professionals en ontvangen en uitgevoerde opdrachten zijn wetenschappelijk geanalyseerd door de Universiteit van Tilburg. Hiermee biedt het een unieke kijk op de markt, dat veel verder gaat dan onderzoek uit enkel enquêtes en interviews. ZP Facts verschijnt elk kwartaal.

Meer informatie voor de pers:

Lubbers De Jong
Margreet Poolman
T 020 4210565
E margreet@lubbersdejong.nl

Persbericht – Uurtarief zzp’er krabbelt op

Persbericht – Uurtarief zzp’er krabbelt op

Uurtarief zzp’er krabbelt op

ZP Index stijgt in eerste kwartaal 2016 met twee punten naar 116

Hoofddorp, 8 juni 2016 – ZP Facts, de marktmonitor voor zelfstandig professionals (zp’ers) in de zakelijke dienstverlening, houdt de stand van flexibel werkend Nederland nauwlettend in de gaten, mede aan de hand van de ZP Index. Deze is gestegen naar 116 punten in het eerste kwartaal van 2016. Dit komt met name dankzij het uurtarief van zzp’ers, of wel zelfstandig professionals (zp’ers), dat uit het slop komt. Het gemiddelde uurtarief van de zp’er ligt volgens ZP Facts nu op 89,24 euro.

Volgens een prognose van het UWV groeit de vraag naar arbeid de komende twee jaar met ruim 200.000 banen. In 2016 zijn dat 93.000 banen voor vaste medewerkers en 21.000 ‘banen’ oftewel opdrachten, voor zelfstandigen. Volgend jaar groeit het aantal banen voor vaste medewerkers naar verwachting minder hard (69.000). Voor zelfstandigen komen er juist meer opdrachten (26.000) bij dan in 2016. ZP Facts merkt dit nu al. De aan ZP Facts gerelateerde ZP Index, het wetenschappelijk onderbouwde getal dat gebaseerd is op een combinatie van verschillende (arbeids)marktfactoren, zoals het aantal zp’ers en opdrachten, laat in het eerste kwartaal van 2016 een positieve lijn zien. Die lijn zette in 2015 al in en steeg binnen het eerste kwartaal van 2016 verder met 2 punten naar 116.

ZP Index

Uurtarief stijgt
De positieve trend komt niet alleen voort uit het aantal zp’ers en het aantal opdrachten, maar ook uit het uurtarief dat zij ontvangen voor hun kennis en kunde. Kreeg de zp’er in het eerste kwartaal van 2015 nog 88,44 euro, een jaar later is dit 89,24 euro. Een stijging van 80 eurocent en een stijging van 39 eurocent ten opzichte van het laatste kwartaal van 2015. Hiermee ligt de bereikte bodem inmiddels achter ons en laat het gemiddelde uurtarief van de zp’er weer een opwaartse lijn zien.

Gemiddelde uurtarieven

Zp’er met adviesrol verdient het meest
Uit het ZP Facts onderzoek blijkt dat bijna een kwart van de zp’ers een uurtarief onder de 75 euro heeft (23%). Meer dan een derde van hen krijgt een uurtarief betaald tussen de 75 en 90 euro (36%) en meer dan een kwart van hen wordt tussen de 90 en 105 euro betaald (26%). 15 Procent van de zp’ers verdient meer dan 105 euro. Het zijn vooral de zp’ers met een adviserende rol die meer voor hun diensten vragen, namelijk gemiddeld 88 euro. Zp’ers die zich bezig houden met software ontwikkeling wensen gemiddeld bijna 77 euro. Boekhouders vragen het minst, namelijk zo’n 60 euro.

‘De vraag naar flexibele arbeid loopt in de conjunctuurklok doorgaans een paar maanden voor op de vraag naar vaste arbeid. Dat komt uit de cijfers van het UWV en onze cijfers duidelijk naar voren’, aldus Boy Kruiswijk, directeur van ZP Zaken, de organisatie die ZP Facts elk kwartaal uitbrengt. ‘In de periode vlak voor de invoer van de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) bleef het ogenschijnlijk rustig op de flexibele arbeidsmarkt. Maar sinds de inwerkingtreding van de wet op 1 mei neemt de onrust bij opdrachtgevers toe, zo maken we op uit de vele berichtjes aan ZP Vraagbaak van bezorgde zelfstandig professionals. Of de Wet DBA daadwerkelijk negatieve gevolgen heeft voor de zp-markt zal binnenkort blijken uit de analyse van ZP Facts van de cijfers over het tweede kwartaal.’

ZP Vraagbaak is de supportdienst van ZP Zaken en telefonisch en per e-mail te bereiken voor alle vragen over het zelfstandig ondernemerschap.
Het laatste rapport van ZP Facts is hier te downloaden.

Over ZP Facts
ZP Facts is de monitor voor de markt van zelfstandig professionals (zp’ers) in de zakelijke dienstverlening, voortgekomen uit een samenwerking tussen kennisbemiddelaar HeadFirst en de Universiteit van Tilburg. Duizenden online profielen van bij HeadFirst aangesloten professionals en ontvangen en uitgevoerde opdrachten zijn wetenschappelijk geanalyseerd door de Universiteit van Tilburg. Hiermee biedt het een unieke kijk op de markt, dat veel verder gaat dan onderzoek uit enkel enquêtes en interviews. ZP Facts verschijnt elk kwartaal.

Meer informatie voor de pers:
Lubbers De Jong
Margreet Poolman
T 020 4210565
E margreet@lubbersdejong.nl

Persbericht – Zzp’er potentieel grote bron van werkgelegenheid

Persbericht – Zzp’er potentieel grote bron van werkgelegenheid

Zzp’er potentieel grote bron van werkgelegenheid

Veel jonge zelfstandig ondernemers hebben ambitie om personeel aan te nemen

Hoofddorp, 18 april 2016 – Zzp’ers willen niet alleen vrijheid en flexibiliteit, ze hebben grote ambities met hun eigen onderneming, blijkt uit onderzoek van ZP Facts, de marktmonitor voor zelfstandig professionals (zp’ers) in de zakelijke dienstverlening. Met name de jongere generatie hoogopgeleide kennisprofessionals – van 35 jaar of jonger – heeft niet alleen de behoefte om eigen baas te zijn, maar wil ook toe groeien naar een onderneming met medewerkers. Dertig procent van de zp’ers spreekt de ambitie uit in de nabije toekomst of op langere termijn personeel aan te nemen.

Uit het onderzoek van ZP Facts onder honderden zp’ers blijkt dat de zelfstandig professional in Nederland zeer ambitieus is. In de top 3 van meest genoemde ambities wordt de financiële drijfveer – zoals omzet verhogen, dan wel meer winst maken – het meest genoemd (54%), gevolgd door samenwerken met andere zelfstandigen (38%). De wil om verder te specialiseren in hun vakgebied om een nog betere professional worden, is een ambitie die 36% van de respondenten heeft. Deze ambitie leeft vooral bij jongere zp’ers. Ervaren zelfstandig professionals (van boven de 36 jaar) hebben juist een specifieke wensenlijst met bedrijven waar ze ooit nog eens door ingehuurd zouden willen worden (37%). Slechts 1 op de 5 (22%) jonge zp’ers heeft ook zo’n wish list.

Personeel aannemen is grote ambitie

Jonge zp’ers starten aan het zelfstandig ondernemerschap vooral vanwege de wil om eigen baas te zijn, maar geven daarbij ook aan hun onderneming gestart te zijn om dit op te bouwen tot een grote onderneming, zo bleek ook uit onderzoek van ZP Facts. Momenteel heeft nog slechts 6% van de jonge zp’ers medewerkers in dienst, versus 14% van de oudere professionals. Daar staat tegenover dat maar liefst 30% van de jonge zp’ers de ambitie heeft personeel aan te nemen, tegenover 9% van de oudere zp’ers. Gaandeweg zal dit tot veranderingen op de arbeidsmarkt leiden, verwacht prof. dr. Arjan van den Born van de Universiteit van Tilburg, één van de onderzoekers. “De ambitie om personeel aan te nemen, leeft veel meer onder jonge zelfstandig ondernemers dan onder oudere. In potentie heeft de zp’er dus enorm veel werkgelegenheid te bieden. De overheid zou de zp’er dan ook niet moeten zien als bedreiging voor de arbeidsmarkt, maar als motor van werkgelegenheid.” Van der Born vervolgt: “Uit ons onderzoek blijkt dat zp’ers binnen de huidige arbeidsjuridische kaders moeite hebben met de stap van zelfstandige zonder personeel naar ondernemer met personeel. Dit zou de overheid veel beter moeten faciliteren.“

Boy Kruiswijk, directeur van ZP Zaken, de organisatie die ZP Facts elk kwartaal uitbrengt, over de onderzoeksresultaten: “De term zelfstandige zonder personeel (zzp’er) is allang achterhaald, dat blijkt ook weer uit dit onderzoek. In de term zelfstandig professional, oftewel zp’er, herkennen alle ‘echte’ zzp’ers zich veel meer. Ze zijn bewust zelfstandig en dag in dag uit professioneel met hun vak bezig. Een forse groep is ook nog eens ondernemer met de wens personeel aan te nemen.”

Het laatste rapport van ZP Facts is hier te downloaden.

Ambities

————————

Over ZP Facts

ZP Facts is de monitor voor de markt van zelfstandig professionals (zp’ers) in de zakelijke dienstverlening, voortgekomen uit een samenwerking tussen kennisbemiddelaar HeadFirst en de Universiteit van Tilburg. Duizenden online profielen van bij HeadFirst aangesloten professionals en ontvangen en uitgevoerde opdrachten zijn wetenschappelijk geanalyseerd door de Universiteit van Tilburg. Hiermee biedt het een unieke kijk op de markt, dat veel verder gaat dan onderzoek uit enkel enquêtes en interviews. ZP Facts verschijnt elk kwartaal.

Meer informatie voor de pers:

Lubbers & De Jong
Margreet Poolman
T 020 4210565
E margreet@l-dj.nl

Persbericht – Steeds jonger startende zzp’er is geen schijnzelfstandige

Persbericht – Steeds jonger startende zzp’er is geen schijnzelfstandige

Steeds jonger startende zzp’er is geen schijnzelfstandige

Hoofddorp, 17 maart 2016 – Uit onderzoek van ZP Facts, de marktmonitor voor zelfstandig professionals (zzp’ers) in de zakelijke dienstverlening, blijkt dat professionals onder de 36 jaar op jongere leeftijd starten met het zelfstandig ondernemerschap dan hun oudere collega-zp’ers dat voorheen deden. De jongste generatie hoogopgeleide kennisprofessionals heeft een sterke drang om eigen baas te zijn, een grote behoefte aan flexibele werktijden en het uitvoeren van hun werk naar eigen inzicht. Van schijnzelfstandigheid, een verkapt dienstverband tussen zzp’er en opdrachtgever, en ‘gedwongen’ zelfstandigheid is haast geen spraken onder jonge zelfstandigen.

Het aantal startende ondernemers in de leeftijdscategorie 20 tot 35 is enorm gegroeid de afgelopen jaren, zo blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Reden voor marktmonitor ZP Facts deze beroepsgroep nader te onderzoeken, gespecificeerd naar de zelfstandige kenniswerker. Uit het onderzoek onder honderden zp’ers blijkt dat de zelfstandig professional tegenwoordig gemiddeld eerder start met zijn onderneming dan de zp’er voorheen deed. De gemiddelde leeftijd van de jonge zp’er (35 jaar of jonger) is 31,5 jaar en hij is gemiddeld werkzaam als zelfstandige sinds hij 27 jaar was. De ervaren zp’er van ouder dan 35 is gemiddeld 52,5 jaar en startte op 41-jarige leeftijd. Door de bank genomen starten zp’ers nu dus gemiddeld 14 jaar jonger dan de oudere generatie deed.

Startmotieven

De motieven die jonge zp’ers in het onderzoek van ZP Facts het meeste noemen zijn ‘de wil om eigen baas te zijn’ (61%) en ‘de mogelijkheid om het werk naar eigen inzicht in te vullen’ (43%). De flexibiliteit in werktijden wordt ook belangrijk geacht (23%). “Binnen de voor ZP Facts onderzochte populatie van jonge hoogopgeleide kenniswerkers signaleren we een sterke trend van flexibilisering. Steeds meer young professionals, met name in de IT en de creatieve sector, starten zelfs al vanuit de schoolbanken als zp’er,” aldus prof. dr. Arjan van den Born van de Universiteit van Tilburg, één van de onderzoekers.

Discrepantie

Bij de jongere zp’ers geeft 5% aan te zijn gestart omdat hij geen passende baan in loondienst kon vinden. Slechts 1% geeft aan door de werkgever gedwongen te zijn om als zp’er te starten. Onder oudere zp’ers van ouder dan 35 jaar is dit respectievelijk 14% en 4%. Voor de meeste zp’ers is teruggaan in loondienst geen optie, slechts 2% heeft die wens.

“Het toont aan dat van schijnzelfstandigheid nauwelijks sprake is onder zp’ers, met name onder jongeren niet. Ook het aantal ‘gedwongen’ zelfstandigen, die bij voorkeur in loondienst zouden willen werken, is minimaal. De meeste zelfstandig hoogopgeleide kenniswerkers starten uit eigen overtuiging en vol enthousiasme. En eenmaal gestart, wil men niet meer terug”, aldus Boy Kruiswijk, directeur van ZP Zaken, waar ZP Facts onderdeel van uitmaakt. “Hiermee onderscheiden deze zelfstandig professionals zich wezenlijk van de grote groep zzp’ers in Nederland. Terwijl met wetgeving zoals de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) wel op gefocust wordt op ‘gedwongen’ zelfstandigen en schijnzelfstandigheid. Deze discrepantie is een zorgelijke ontwikkeling.”

Het laatste rapport van ZP Facts is hier te downloaden.

 

Schermafbeelding 2016-03-16 om 17.02.28

————————

Over ZP Facts

ZP Facts is de monitor voor de markt van zelfstandig professionals (zp’ers) in de zakelijke dienstverlening, voortgekomen uit een samenwerking tussen kennisbemiddelaar HeadFirst en de Universiteit van Tilburg. Duizenden online profielen van bij HeadFirst aangesloten professionals en ontvangen en uitgevoerde opdrachten zijn wetenschappelijk geanalyseerd door de Universiteit van Tilburg. Hiermee biedt het een unieke kijk op de markt, dat veel verder gaat dan onderzoek uit enkel enquêtes en interviews. ZP Facts verschijnt elk kwartaal.

Meer informatie voor de pers:

Lubbers & De Jong
Margreet Poolman
T 020 4210565
E margreet@l-dj.nl

Persbericht – Zorgen zzp’ers om wetswijzigingen

Persbericht – Zorgen zzp’ers om wetswijzigingen

Zorgen zzp’ers om wetswijzigingen

Hoofddorp, 25 januari 2016 – Er is politiek veel te doen om de wet- en regelgeving rond zelfstandigen zonder personeel, ook wel zelfstandig professional (zp’er) genoemd. Het afschaffen van zelfstandigenaftrek, het verplichtstellen van verzekeringen en pensioenopbouw en de mogelijke vervanging van de VAR houden de gemoederen bezig. Dit baart zp’ers grote zorgen, zo blijkt uit onderzoek van marktmonitor ZP Facts in samenwerking met Dutch Network Group onder honderden zelfstandigen. Naast wetswijzigingen maken zp’ers zich met name zorgen over hun tarief en het binnenhalen van voldoende opdrachtgevers.

Zp’ers zijn verplicht alles zelf te regelen. Dat maakt onafhankelijk, maar levert ook zorgen op. Uit het eerste ZP Facts rapport van 2016 komt naar voren dat de hoogte van het tarief (2,86 op een schaal van 5) en het binnenhalen van voldoende opdrachtgevers (3,02) de grootste kopzorgen opleveren voor zp’ers. Deze bekommeringen zijn echter inherent aan het zelfstandig

ondernemerschap. Zowel de oudere als de jongere generatie zp’ers zien hun pensioenopbouw als een zorgenkindje. Op de genoemde schaal ligt dit bij zp’ers van 35 jaar en jonger op 2,77; ongeveer even hoog als bij de oudere generatie. De jongere zp’er maakt zich tevens zorgen over het verkrijgen van een hypotheek voor een eigen woning (2,64). Daarnaast blijken veel zp’ers zich zorgen te maken over wetswijzigingen (2,77), zoals over de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) die de VAR moet vervangen. De onrust hieromtrent speelt als sinds 2014 en de wet is nog altijd niet door de Eerste Kamer.

 

Schermafbeelding 2016-03-16 om 17.02.28

 

Gevolgen onrust rond VAR

Zelfstandig professional Emad Loulidi, deelnemer aan het onderzoek, spreekt zijn zorgen uit: “De vervanging van de VAR, hoe gaat dat eruit zien? Het is afwachten totdat het geïmplementeerd is. Tot die tijd kan niemand een helder antwoord geven. Het ontbreekt aan concrete informatievoorziening.”

De onrust onder zelfstandig professionals lijkt aangewakkerd te worden door berichtgeving over opdrachtgevers die het niet langer aandurven zp’ers rechtstreeks in te huren. Gert-Jan Schellingerhout, algemeen directeur van HeadFirst, één van de initiatiefnemers van ZP Facts: “Wij zien die beweging bij opdrachtgevers ook. En ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen, er komt nogal wat op de bedrijven af. Organisaties hebben in steeds grotere mate de wens gebruik te maken van de kennis en kunde die bij zelfstandig professionals aanwezig is, maar willen daarbij wel alle risico’s buiten de deur houden. Zeker het risico op naheffing van sociale lasten.” Het debat over de Wet DBA in de Eerste Kamer vindt plaats op 26 januari, gevolgd door de stemming op 2 februari. Schellingerhout vervolgt: “Hopelijk komt er dan eindelijk duidelijkheid, zodat zowel zp’ers als opdrachtgevers niet belemmert worden in hun ondernemerschap.”

Het laatste rapport van ZP Facts, dat dit keer volledig in het teken staat van jonge zelfstandig professionals, is hier te downloaden.

———————-

Over ZP Facts

ZP Facts is de monitor voor de markt van zelfstandig professionals (zp’ers) in de zakelijke dienstverlening, voortgekomen uit een samenwerking tussen kennisbemiddelaar HeadFirst en de Universiteit van Tilburg. Duizenden online profielen van bij HeadFirst aangesloten professionals en ontvangen en uitgevoerde opdrachten zijn wetenschappelijk geanalyseerd door de Universiteit van Tilburg. Hiermee biedt het een unieke kijk op de markt, dat veel verder gaat dan onderzoek uit enkel enquêtes en interviews. Vast onderdeel van ZP Facts is het conjunctuurcijfer ZP Index. ZP Facts verschijnt elk kwartaal.

Infographic – ZP’er start steeds vroeger

Infographic – ZP’er start steeds vroeger

ZP’er start steeds vroeger

Persbericht – Marktmonitor ZP Facts positief gestemd over zzp-markt in 2016

Persbericht – Marktmonitor ZP Facts positief gestemd over zzp-markt in 2016

Marktmonitor ZP Facts positief gestemd over zzp-markt in 2016

Hoofddorp, 4 januari 2016 – ZP Facts brengt elk kwartaal feiten over de markt voor zelfstandig professionals (zp’ers) in de zakelijke dienstverlening. Onderdeel van deze marktmonitor is de ZP Index: een wetenschappelijk onderbouwd getal op basis van meerdere componenten, dat in één oogopslag de staat van de zp-markt weergeeft. Deze index liet in 2015 een positieve trend zien, met name door het grote aantal opdrachten, de forse toename van het aantal zp’ers en een langere opdrachtduur. Een afnemend aantal contractuele uren per week en stagnerende uurtarieven, weerhielden de index ervan verder te stijgen. Aan de hand van economische, sociale en politieke ontwikkelingen voorspelt ZP Facts hoe de markt voor zp’ers er in 2016 uit ziet.

Van het CPB mogen we spreken van voorzichtig economisch herstel. Zelfstandig professionals profiteren hier doorgaans als eerste van, aangezien bedrijven meer bereid zijn te investeren en hiervoor in hoge mate tijdelijke kennis van buiten de organisatie inhuren. Dit leidt in 2016 tot meer opdrachten voor zp’ers, bijvoorbeeld voor projectmanagers, adviseurs en IT-specialisten. Ook het aantal zelfstandigen dat de markt betreedt, neemt met meer economische zekerheid toe. Waar in 2015 het aantal zelfstandigen in Nederland al snel steeg, zet deze trend in 2016 door. Doordat zowel het aanbod van tijdelijke arbeid als de vraag ernaar toeneemt, is de verwachting dat het uurtarief van de zp’er in 2016 gemiddeld geen grote veranderingen laat zien. Uitzonderingen hierop zijn vakgebieden waar het aantal professionals schaarser is, zoals in diverse specialismes binnen de IT.

Flexibilisering

Een sterke sociale trend die al jaren zichtbaar is, zet ook in 2016 en daarna door: de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Aan de aanbodzijde is het sterk toenemende aantal zp’ers hier een duidelijke uitwas van. Aan de andere kant onderkennen bedrijven in steeds grotere mate de voordelen van een ‘flexibele schil’. Gert-Jan Schellingerhout, algemeen directeur van kennisbemiddelaar HeadFirst en initiatiefnemer van ZP Facts: ‘Steeds meer organisaties huren professionals van buiten hun organisatie in om tijdelijk van hun expertise gebruik te maken. Bij organisaties die al overtuigd waren van het nut van deze flexibele kenniswerkers zien we de verhouding vast-flex verder opschuiven. We verwachten dat die verhouding in 2016 en de jaren erna blijft verschuiven tot het ongeveer fifty-fifty is.’

Young selfemployed professional

De gemiddelde leeftijd van zelfstandig professionals ligt op dit moment rond de 47 jaar. Naar verwachting gaat dit in 2016 en daarna dalen. Dr. Melody Barlage van de Universiteit van Tilburg, die het onderzoek voor ZP Facts uitvoert: ‘We zien dat steeds meer young

professionals, met name in de IT en creatieve beroepen, de keuze maken al vanuit de schoolbanken als zp’er te starten. Zij zijn op zoek naar korte, tijdelijke, interessante opdrachten. Met de opkomst van deze groep zp’ers gaat de gemiddelde leeftijd zonder meer dalen. Tevens voorzien we een daling in de gemiddelde duur van opdrachten, die momenteel nog gemiddeld circa 15 maanden is.’

De dalende gemiddelde leeftijd heeft ook zijn weerslag op het gemiddelde uurtarief, volgens Barlage: ‘De hoogte van het uurtarief hangt sterk samen met de kennis, kunde en ervaring van de zp’er. Hij bereikt doorgaans op 56-jarige leeftijd zijn piek qua uurtarief. De young selfemployed professional moet nog een portfolio/cv opbouwen en vraagt zodoende een lager uurtarief voor zijn diensten. Dit heeft een drukkend effect op het gemiddelde uurtarief.’

Politieke invloed

Met de Wet Werk en Zekerheid maakte de overheid in 2015 het statement dat er minder afstand moet komen tussen vaste en flexibele arbeid. Daarnaast zorgen discussies over verplichtstelling van verzekeringen en pensioenen en getouwtrek over de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties voor veel reuring. Dit brengt onzekerheden met zich mee die opdrachtgevers en zp’ers ervan zouden kunnen weerhouden met elkaar in zee te gaan. Schellingerhout ziet dat anders: ‘Veel van de onduidelijkheid rond de vervanging van de VAR is al verdwenen. Oplossingen voor organisaties om zp’ers in te kunnen blijven huren, zijn er al. Stoppen met de inhuur van zelfstandigen is ook niet aan te raden. Het biedt organisaties specialistische expertise en de broodnodige flexibiliteit.’

Op basis van alle ontwikkelingen ligt het in de lijn der verwachting dat de ZP Index een stijging gaat laten zien. Het afgelopen jaar kwam ZP Facts met vier kwartaalrapportages die hier zijn te downloaden. Op 25 januari verschijnt de eerste editie van ZP Facts van 2016.

———————-

Over ZP Facts

ZP Facts is de monitor voor de markt van zelfstandig professionals (zp’ers) in de zakelijke dienstverlening, voortgekomen uit een samenwerking tussen kennisbemiddelaar HeadFirst en de Universiteit van Tilburg. Duizenden online profielen van bij HeadFirst aangesloten professionals en ontvangen en uitgevoerde opdrachten zijn wetenschappelijk geanalyseerd door de Universiteit van Tilburg. Hiermee biedt het een unieke kijk op de markt, dat veel verder gaat dan onderzoek uit enkel enquêtes en interviews. Vast onderdeel van ZP Facts is het conjunctuurcijfer ZP Index. ZP Facts verschijnt elk kwartaal.

Persbericht – Jongere zzp’er wil kortere opdracht

Persbericht – Jongere zzp’er wil kortere opdracht

Jongere zzp’er wil kortere opdracht

Hoofddorp, 4 december 2015 – Uit het laatste rapport van ZP Facts, de marktmonitor voor zzp’ers ofwel zelfstandig professionals (zp’ers) in de zakelijke dienstverlening, blijkt dat jongere professionals over het algemeen kortere opdrachten hebben dan oudere professionals. Zp’ers ouder dan 45 jaar hebben gemiddeld opdrachten die twee maanden langer duren dan die van hun collega’s van 45 of jonger.

ZP Facts heeft duizenden contracten onderzocht en heeft daarbij een duidelijk verschil ontdekt in de opdrachtduur afgezet tegen de leeftijd van de zp’er. Onderstaand figuur toont dat de opdrachtduur van zp’ers van 45 jaar en jonger gemiddeld twee maanden korter is dan die van zp’ers ouder dan 45 jaar.

 

Schermafbeelding 2016-03-16 om 16.58.03

 

‘Het onderscheid in de lengte van een opdracht tussen de verschillende generaties zp’ers is terug te voeren op de wil van de jongere professionals om in een kortere periode meerdere opdrachten uit te voeren bij diverse opdrachtgevers. De jongere generatie wil graag breed ervaring opdoen om te kunnen excelleren in de toekomst, nog meer dan de oudere generatie’, aldus prof. dr. Arjan van den Born van de Universiteit van Tilburg, die het onderzoek voor ZP Facts leidt.

Dalende trend in opdrachtduur

De gemiddelde duur van een opdracht van een zp’er in de zakelijke dienstverlening is in 2015 circa 15 maanden. In het derde kwartaal van 2015 de opdrachtduur iets gedaald tenopzichte van dezelfde periode een jaar eerder, met gemiddeld anderhalve maand. ZP Facts definieert een opdracht als één of een aaneenschakeling van meerdere contracten voor één functie bij één opdrachtgever. Doorgaans wordt een zp’er niet in één keer voor de gehele periode gecontracteerd door de opdrachtgever, maar gebeurt dit in gemiddeld vier contracten.

Zp’er vanuit de schoolbanken

ZP Facts verwacht dat de opdrachtduur in 2016 en daarna een dalende trend blijft tonen. ‘We zien dat steeds meer young professionals, op dit moment met name in de IT en creatieve beroepen, de keuze maken al vanuit de schoolbanken als zp’er te starten. Die zijn op zoek naar korte, tijdelijke, interessante opdrachten, zogenoemde gigs. Met de opkomst van deze groep zp’ers voorzien we een verdere daling in de gemiddelde duur van opdrachten.’

Het laatste rapport van ZP Facts is hier te downloaden.

———————-

Over ZP Facts

ZP Facts is de monitor voor de markt van zelfstandig professionals (zp’ers) in de zakelijke dienstverlening, voortgekomen uit een samenwerking tussen kennisbemiddelaar HeadFirst en de Universiteit van Tilburg. Duizenden online profielen van bij HeadFirst aangesloten professionals en ontvangen en uitgevoerde opdrachten zijn wetenschappelijk geanalyseerd door de Universiteit van Tilburg. Hiermee biedt het een unieke kijk op de markt, dat veel verder gaat dan onderzoek uit enquêtes en interviews. Vast onderdeel van ZP Facts is het conjunctuurcijfer ZP Index. ZP Facts verschijnt elk kwartaal.

Persbericht – 40-uren contract steeds uitzonderlijker voor zzp’er bij de overheid

Persbericht – 40-uren contract steeds uitzonderlijker voor zzp’er bij de overheid

40-uren contract steeds uitzonderlijker voor zzp’er bij de overheid

Hoofddorp, 16 november 2015 – ZP Facts, de marktmonitor voor zzp’ers ofwel zelfstandig professionals (zp’ers) in de zakelijke dienstverlening, heeft het aantal contracturen van zp’ers in de profit en non-profit sector met elkaar vergeleken. De onderzoekers concludeerden, op basis van duizenden tijdelijke contracten, dat in het bedrijfsleven 43 procent van de contracten nog altijd gebaseerd is op een 40-urige werkweek. Dit terwijl bij de overheid slechts één op de vijf zp’ers een 40-uren contract aangeboden krijgt voor zijn opdracht.

Sinds halverwege 2014 is een dalende trend zichtbaar in 40-uren contracten bij de overheid. Het relatieve aandeel van 36-uren contracten neemt sinds begin 2013 juist toe. Binnen de non-profit sector wordt een zp’er nog slechts in 19 procent van de gevallen ingehuurd op basis van een 40-uren contract. In de profit sector ligt dit percentage aanzienlijk hoger; ongeveer 43 procent. Bij de overheid is het gangbaarder een 36-uren overeenkomst aan te bieden, 48,5 procent van de contracten is voor 36 uur. In het bedrijfsleven ligt dit percentage op 17,5 procent. Opvallend is ook het verschil in opdrachten van minder dan 32 uur. Binnen de profit sector wordt in 30 procent van de gevallen een overeenkomst afgesloten van minder dan 32 uur. Binnen de non-profit sector ligt dit op 22 procent.

Parttime versus fulltime

Als we de profit en non-profit sector gezamenlijk beschouwen, dan is er sinds halverwege 2013 een relatieve afname van zo’n 4 procent in het aantal 40-uren contracten zichtbaar. Hier staat een relatieve toename van contracten van 32 uur en lager tegenover. Het aandeel 36-uren contracten is redelijk stabiel gebleven.

Het aantal uren waarvoor een zp’er gemiddeld ingehuurd wordt, ligt op dit moment op 32,1 uur. De laatste kwartalen neemt dit aantal constant af, waarbij het derde kwartaal van 2015 een uitzondering is. Het aantal bleef namelijk gelijk aan een kwartaal eerder.

Prof. dr. Arjan van den Born van de Universiteit van Tilburg, die het onderzoek voor ZP Facts leidt: ‘De Rijksoverheid heeft Het Nieuwe Werken (HNW) al enkele jaren geleden stevig omarmd. De focus op de balans tussen privé en werk zorgt ervoor dat veel medewerkers bij de overheid al 32 of 36 uur per week zijn gaan werken. Dat personeelsbeleid is evengoed van toepassing op de externe inhuur. De verwachting is dan ook dat deze trend bij de overheid zich wel gestaag zal doorzetten. Bij de profit sector komt de trend minder dan 40 uur per week te werken langzamer op gang. Dat zien we dan ook terug in de cijfers van ons onderzoek.’

In onderstaande figuur is de relatieve verdeling van contracten naar aantal uren in kwartaal 3 van 2015 te zien, uitgesplitst naar de profit en non-profit sector.

In onderstaande figuur is de relatieve verdeling van contracten naar aantal uren in kwartaal 3 van 2015 te zien, uitgesplitst naar de profit en non-profit sector.

 

Schermafbeelding 2016-03-16 om 16.56.09

 

Het laatste rapport van ZP Facts is hier te downloaden.

———————-

Over ZP Facts

ZP Facts is de monitor voor de markt van zelfstandig professionals (zp’ers) in de zakelijke dienstverlening, voortgekomen uit een samenwerking tussen kennisbemiddelaar HeadFirst en de Universiteit van Tilburg. Duizenden online profielen van bij HeadFirst aangesloten professionals en ontvangen en uitgevoerde opdrachten zijn wetenschappelijk geanalyseerd door de Universiteit van Tilburg. Hiermee biedt het een unieke kijk op de markt, dat veel verder gaat dan onderzoek uit enquêtes en interviews. Vast onderdeel van ZP Facts is het conjunctuurcijfer ZP Index. ZP Facts verschijnt elk kwartaal.

Jongere ZP’er wil kortere opdracht
Infographic – Facturatiegedrag Zelfstandig Professionals

Infographic – Facturatiegedrag Zelfstandig Professionals

Facturatiegedrag Zelfstandig Professionals

Persbericht – Opdrachtgever niet goedkoper uit bij 36-urig contract met zzp’er

Persbericht – Opdrachtgever niet goedkoper uit bij 36-urig contract met zzp’er

Opdrachtgever niet goedkoper uit bij 36-urig contract met zzp’er

Hoofddorp, 22 oktober 2015 – Voor opdrachtgevers maakt het weinig uit of ze zzp’ers of wel zelfstandig professionals (zp’ers) op basis van een 36-urig contract of 40-urig contract inhuren voor een opdracht. Dit komt doordat de zp’er die een 36-urig contract heeft bijna 9% meer factureert dan zijn collega met een 40-urig contract. Tot deze conclusie komt ZP Facts na het onderzoeken van 15.000 declaraties van zp’ers die een fulltime opdracht (minimaal 32 uur) hebben in de periode januari 2013 tot en met juni 2015. Daarnaast komt uit het onderzoek naar voren dat zp’ers met parttime contracten nagenoeg 100% van hun gewerkte uren factureren, in tegenstelling tot zp’ers met een fulltime contract die dat slechts voor 80% doen.

Steeds vaker worden door opdrachtgevers 36-urige contracten aan zp’ers aangeboden in plaats van 40-urige contracten. Opdrachtgevers hebben de beleving dat wanneer contractueel een 36-urige werkweek overeengekomen wordt, dit minder kosten met zich meebrengt dan wanneer een zp’er voor 40 uur per week gecontracteerd wordt. In theorie is dat ook zo, maar in de praktijk wordt dit teniet gedaan, doordat de zp’er met het 36-urig contract relatief meer factureert. Op 36-urige contracten wordt bijna 9% meer gefactureerd dan op de 40-urige contracten. Over een jaar genomen factureert een zp’er met 36-urige contract zelfs meer dan zijn collega met een 40-urig contract, ook al is het verschil marginaal.

Gert Jan Schellingerhout, algemeen directeur van HeadFirst, initiatiefnemer van ZP Facts: ‘Wij weten uit ervaring dat opdrachtgevers het terugbrengen van contracturen soms als kostenbesparende actie inzetten. Uit het onderzoek blijkt nu dat dit echter netto geen effect heeft.’

Parttime versus fulltime

Een zp’er met een fulltime contract factureert gedurende een jaar gemiddeld 80% van de uren die hij volgens zijn contract dient te werken, ofwel mag werken. 20% van de tijd wordt opgeslokt door diverse omstandigheden. Schellingerhout: ‘Het bestaan van een zelfstandig professional houdt niet op bij het uitvoeren van een eventuele opdracht. Hij moet investeren in zaken als administratie, persoonlijke ontwikkeling en het uitbreiden van zijn netwerk. Deze tijd is hij niet “declarabel”. De tijd die een zp’er wel declarabel is, kan hij niet volledig benutten. Onder meer vanwege verplichte vrije dagen bij de opdrachtgever, verloven, ziekte en andere onvoorziene omstandigheden.’

ZP Facts nam ook het facturatiegedrag van zp’ers met een parttime contract onder de loep. De zp’er met een deeltijdcontract (minder dan 32 uur) factureert een aanzienlijk hoger percentage dan de zp’er met een fulltime contract, te weten 97% versus 80%. Prof. Dr. Arjan van den Born van de Universiteit van Tilburg, die het onderzoek voor ZP Facts leidt: ‘De verklaring ligt vermoedelijk in het feit dat professionals die deeltijd werken, de overige dagen gebruiken voor zaken als administratie, volgen van opleidingen, bezoeken van netwerkevents of simpele dingen als een bezoek aan de tandarts. Waar bij professionals die fulltime werken dit al snel ten koste gaat van hun facturabele uren.’

Het laatste rapport van ZP Facts is hier te downloaden.

———————-

Over ZP Facts

ZP Facts is de monitor voor de markt van zelfstandig professionals (zp’ers) in de zakelijke dienstverlening, voortgekomen uit een samenwerking tussen kennisbemiddelaar HeadFirst en de Universiteit van Tilburg. Duizenden online profielen van bij HeadFirst aangesloten professionals en ontvangen en uitgevoerde opdrachten zijn wetenschappelijk geanalyseerd door de Universiteit van Tilburg. Hiermee biedt het een unieke kijk op de markt, dat veel verder gaat dan onderzoek uit enquêtes en interviews. Vast onderdeel van ZP Facts is het conjunctuurcijfer ZP Index. ZP Facts verschijnt elk kwartaal.

Persbericht – Eén op de tien zzp’ers mist uitdaging in zijn opdracht

Persbericht – Eén op de tien zzp’ers mist uitdaging in zijn opdracht

Eén op de tien zzp’ers mist uitdaging in zijn opdracht

Zelfstandig professional waardeert opdracht gemiddeld met een 7,9

Hoofddorp, 2 oktober 2015 – De Nederlandse zzp-markt stevent af op één miljoen professionals. De groei is grotendeels te danken aan zzp’ers in de zakelijke dienstverlening, ook wel zelfstandig professionals (zp’ers) geheten. Ondanks dat de zelfstandig professional de opdracht die hij uitvoert voor zijn opdrachtgever gemiddeld waardeert met het cijfer 7,9, geeft 9 procent ook aan dat hij uitdaging mist in zijn opdracht. Dit blijkt uit de derde editie van ZP Facts, de kwartaalmonitor voor de zp-markt.

ZP Facts deed onderzoek naar goed opdrachtgeverschap en specifiek naar het thema kennisdeling tussen zp’ers en hun opdrachtgevers. Uit de analyse van ruim 700 enquêtes onder zelfstandigen blijkt dat zij over het algemeen tevreden zijn over hun opdracht; ze geven deze gemiddeld het cijfer 7,9. Van de ondervraagde zelfstandig professionals geeft 82 procent aan op een passende opdracht te zitten.

Onvoldoende uitdaging

Professionals zoeken doorgaans een uitdagende opdracht waarbij ze kwaliteit kunnen leveren en innovatief kunnen zijn. De resultaten uit de enquête heeft ZP Facts aangehouden tegen de karakteristieken van opdrachten. Hieruit blijkt dat één op de tien zp’ers een opdracht uitvoert die niet uitdagend genoeg is. Aan de andere kant is voor 9 procent van de zp’ers de opdracht juist te uitdagend. De discrepantie brengt voor de opdrachtgever het gevaar met zich mee dat de zp’er zich in mindere mate inzet voor de opdracht. Terwijl de zelfstandige niet zijn volle potentieel benut of juist overwerkt zou kunnen raken doordat de opdracht te hoog gegrepen is.

Betrokkenheid

Hicks, O’Reilly & Bahr (2014) concludeerden in hun onderzoek dat medewerkers die vinden dat hun kennis en vaardigheden goed aansluiten bij hun werk meer betrokken zijn. Het onderzoek van ZP Facts heeft aangetoond dat zp’ers die meer betrokken zijn bij hun opdrachten en opdrachtgever meer kennis met die organisatie delen. Hierdoor ontstaat een win-winsituatie; passende opdrachten leiden tot meer betrokken zelfstandigen, waardoor zij eerder geneigd zijn kennis te delen. De opdrachtgever haalt zo het beste uit zijn flexibele schil.

Prof. Dr. Arjan van den Born van de Universiteit van Tilburg die het onderzoek voor ZP Facts mede uitvoerde: ‘Het is in het belang van opdrachtgevers dat zij zp’ers voldoende uitdaging blijven bieden, om zodoende het volle potentieel uit de ingehuurde professional te halen. Het is uiteraard ook de verantwoordelijkheid van de zelfstandig professional om voldoende

uitdaging te zoeken binnen zijn bestaande opdracht. Mocht dat niet mogelijk zijn, is een andere opdracht vinden die deze uitdaging wel biedt de enige optie. Dit heeft in dat geval voordelen voor zowel de opdrachtgever als de zp’er. De zp’er kan zich bij een andere opdrachtgever verder ontwikkelen en de opdrachtgever kan op zoek naar een zp’er die zich wel uitgedaagd voelt, wat de betrokkenheid bij het project en de organisatie vergroot en daarmee de kennisdeling.’

———————-

Over ZP Facts

ZP Facts is de monitor voor de markt van zelfstandig professionals (zp’ers) in de zakelijke dienstverlening, voortgekomen uit een samenwerking tussen kennisbemiddelaar HeadFirst en de Universiteit van Tilburg. Duizenden online profielen van bij HeadFirst aangesloten professionals en ontvangen en uitgevoerde opdrachten zijn wetenschappelijk geanalyseerd door de Universiteit van Tilburg. Hiermee biedt het een unieke kijk op de markt, dat veel verder gaat dan onderzoek uit enquêtes en interviews. Vast onderdeel van ZP Facts is het conjunctuurcijfer ZP Index. ZP Facts verschijnt elk kwartaal.

Persbericht – Zzp’er geeft zichzelf ruime 8 voor kennisdeling met opdrachtgever

Persbericht – Zzp’er geeft zichzelf ruime 8 voor kennisdeling met opdrachtgever

Zzp’er geeft zichzelf ruime 8 voor kennisdeling met opdrachtgever

ZP Facts presenteert Checklist goed opdrachtgeverschap

Hoofddorp, 10 september 2015 – Organisaties investeren veel om te boek te staan als ‘goede werkgever’ voor vast personeel. Met de toenemende mate van flexibilisering op de arbeidsmarkt rijst steeds vaker de vraag: wanneer is een organisatie een goede opdrachtgever? De Universiteit van Tilburg en HeadFirst, de initiatiefnemers van ZP Facts, deden onderzoek naar dit thema en gingen specifiek in op kennisdeling. Uit het onderzoek is gebleken dat zelfstandig professionals (zp’ers) zichzelf een ruime 8 geven als het gaat om kennisdeling met hun opdrachtgever, zonder daar extra kosten voor in rekening te brengen. Toch valt er voor de opdrachtgever nog winst te behalen met behulp van de ‘Checklist goed opdrachtgeverschap’.

In het onderzoek van ZP Facts, de kwartaalmonitor voor zelfstandig professionals in de zakelijke dienstverlening, onder meer dan 700 zp’ers werd gevraagd in welke mate ze kennis delen met opdrachtgevers. En kunnen opdrachtgevers ervoor zorgen dat de zp’er zich nog meer betrokken voelt bij zijn werk en de organisatie, zodat hij meer kennis gaat delen?

Rick Kruiswijk, directeur van HeadFirst: “Kennis is de basis van iedere organisatie. Hoe deze kennis gedeeld wordt met collega’s is nog belangrijker. Het is bepalend voor het succes van het bedrijf.” Hij vervolgt: “Steeds meer bedrijven zien de waarde in van het tijdelijk inhuren van kennis van buiten de organisatie, veelal door zelfstandig professionals in te huren. Hierbij is het onderwerp kennisdeling van nog groter belang.”

Ruime 8 voor kennisdeling

Eerder wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat vaste werknemers binnen een organisatie over het algemeen vrij terughoudend zijn met het delen van kennis met anderen. Het is vaak niet inherent aan de taak die mensen uitvoeren, waardoor het gezien wordt als extra tijdsinvestering. Uit het onderzoek van ZP Facts is gebleken dat zp’ers wel hoog scoren op het gebied van kennisdeling. Ze geven zichzelf een ruime 8 als het gaat om het delen van kennis, zoals rapporten, methodes, modellen en ervaring met hun opdrachtgever, zonder daar extra kosten voor in rekening te brengen.

Checklist goed opdrachtgeverschap

Toch valt er voor inhurende organisaties nog winst te behalen. Daarom geeft ZP Facts opdrachtgevers een handvat met de ‘Checklist goed opdrachtgeverschap’:

  • Juiste professional op de juiste opdracht – De meeste zp’ers zoeken uitdaging, een toevoeging aan hun al opgedane ervaring. Als de opdracht weinig tot geen uitdaging biedt, ben je als opdrachtgever beter af met een zp’er van een lager niveau die wel de uitdaging vindt of met een zp’er die geen uitdaging zoekt.
  • Betrek zp’er bij de organisatie – Betrokkenheid van de zp’er bij de organisatie die hem inhuurt, heeft de grootste invloed op de mate van kennisoverdracht van de zp’er op de opdrachtgever. Neem de zp’er mee in de bedrijfsfilosofie en bijbehorende -doelstellingen en informeer hem over belangrijke ontwikkelingen binnen de organisatie.
  • Behandel de zp’er niet puur zakelijk – Zp’ers zijn als kleine bedrijfjes en uitermate professioneel, maar dat is geen excuus ze koel en zakelijk te behandelen. Toon begrip voor hun privéleven en biedt ze een prettige omgeving om in te werken. Op deze manier worden ze meer betrokken bij zowel het informele als formele netwerk.

• Manager, waardeer de zp’er – Zp’ers hechten waarde aan ondersteuning van de inhurende manager. Toon aandacht, waardeer de (additionele) inspanningen van de zp’er en neem eventuele klachten serieus. Laat de zp’er niet ‘zwemmen’ in vage doelstellingen, geef feedback op het geleverde werk tijdens het project en niet enkel achteraf. Kortom, behandel de zp’er net als je een vaste medewerker in het team zou behandelen.

Meer weten? Download het uitgebreide whitepaper op www.ZPFacts.nl.

Infographic – Goed opdrachtgeverschap: kennisdeling

Infographic – Goed opdrachtgeverschap: kennisdeling

Goed opdrachtgeverschap: kennisdeling

ZP Facts - Infographic

Persbericht – Aantal opdrachten zzp’er stijgt met 30 procent

Persbericht – Aantal opdrachten zzp’er stijgt met 30 procent

Aantal opdrachten zzp’er stijgt met 30 procent

Marktherstel zet door

Hoofddorp, 7 augustus 2015 – Er is een opwaartse lijn zichtbaar in de arbeidsmarkt voor zzp’ers werkzaam in de zakelijke dienstverlening, ook wel zelfstandig professionals (zp’ers) geheten. In het tweede kwartaal van 2015 is het aantal opdrachten met bijna 30 procent toegenomen ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dit blijkt uit de derde editie van ZP Facts, de kwartaalmonitor voor zp’ers in de zakelijke dienstverlening.

De positieve tendens in de arbeidsmarkt voor zp’ers vanaf het tweede kwartaal in 2014 is in lijn met ontwikkelingen in de economie. Het CBS constateert in zijn jongste conjunctuurbericht een versnelling van het economisch herstel.

ZP Index blijft toenemen

Dat het beter gaat met de zp markt blijkt niet enkel uit de toename van opdrachten. De ZP Index, die in één oogopslag de staat van de ZP-markt weergeeft laat ook tekenen van herstel zien. In juni 2015 was de index 110 punten, een verbetering van 10% ten opzichte van januari dit jaar. Het herstel wordt onder meer veroorzaakt door stijgende tarieven, langere opdrachtduren en de groei van het aantal zp’ers. Ook in de arbeidsmarktprognose van het UWV is te vinden dat het aantal zelfstandigen relatief sneller groeit dan het aantal werknemers. Daarbij valt op dat de groei bovengemiddeld groot is in de sector voor specialistische zakelijke diensten. Naar verwachting zet die trend ook in 2016 door.

Tekort aan zp’ers dichtbij?

Hoewel het aantal opdrachten stijgt, neemt het aantal biedingen op opdrachten juist af. Het aantal keer dat een zp’er een offerte indiende voor een openstaande opdracht in het tweede kwartaal nam niet alleen af ten opzichte van het eerste kwartaal dit jaar, maar ook in vergelijking met dezelfde periode in 2014. Prof. Dr. Arjan van den Born van de Universiteit van Tilburg die het onderzoek voor ZP Facts leidt zegt hierover: ‘Deze afname in het aantal biedingen op opdrachten kan erop wijzen dat er minder professionals beschikbaar zijn in de markt. Er zijn tot op heden geen tekenen van een nijpend tekort, maar het doorzetten van de flexibiliseringstrend moet organisaties hoe dan ook aan het denken zetten over goed opdrachtgeverschap, zodat zij de meest geschikte zp’ers kunnen blijven inhuren.’

 

 

Schermafbeelding 2016-03-16 om 16.42.31

Over ZP Facts

ZP Facts is de monitor voor de markt van zelfstandig professionals (zp’ers) in de zakelijke dienstverlening, voortgekomen uit een samenwerking tussen kennisbemiddelaar HeadFirst en de Universiteit van Tilburg. Duizenden online profielen van bij HeadFirst aangesloten professionals en ontvangen en uitgevoerde opdrachten zijn wetenschappelijk geanalyseerd door de Universiteit van Tilburg. Hiermee biedt het een unieke kijk op de markt, dat veel verder gaat dan onderzoek uit enquêtes en interviews. ZP Facts verschijnt elk kwartaal.

Steeds minder fulltime opdrachten voor zzp’ers
Persbericht – Steeds minder fulltime opdrachten zzp’er

Persbericht – Steeds minder fulltime opdrachten zzp’er

Steeds minder fulltime opdrachten zzp’er

Uitvoerende IT’er werkt meeste uren

Hoofddorp, 8 juli 2015 – Hoewel een ruime meerderheid van de zzp’ers graag 40 uur per week zou willen werken, wordt aan deze behoefte in steeds mindere mate tegemoet gekomen. Er is een daling te zien van het gemiddeld aantal uren per week dat opdrachtgevers zzp’ers, ook wel zelfstandig professionals (zp’ers) geheten, inhuren voor een opdracht. Professionals van middelbare leeftijd werken meer uren dan hun jongere en oudere collega’s. Dit blijkt uit de tweede editie van ZP Facts, de kwartaalmonitor voor zp’ers in de zakelijke dienstverlening.

Bijna 3 op de 4 zp’ers willen een volle werkweek van 40 uur maken. Slechts 8 procent zoekt bewust een parttime (minder dan 32 uur) opdracht. Prof. Dr. Arjan van den Born van de Universiteit van Tilburg die het onderzoek voor ZP Facts leidt: ‘Wij kunnen aan de ontwikkeling van het aantal opdracht-contracturen in de database van meer dan 10.000 zelfstandig professionals van kennisbemiddelaar HeadFirst, die wij gebruiken voor ons onderzoek, aflezen dat de wens om fulltime te werken in mindere mate wordt beantwoord door de opdrachtgevers. Zo signaleren wij een afname van de 40-uurs opdrachten in relatieve termen.’

Minste contracturen voor jongste en oudste professionals

Uit het onderzoek blijkt dat de jonge professionals in de leeftijdscategorie 34 jaar of jonger en de oudste professionals (55 jaar of ouder) de minste contracturen hebben, respectievelijk 31,7 en 30,7 uur per week. Professionals tussen de 35 en 44 jaar en in de leeftijdscategorie 45 tot 54 jaar werken de meeste uren per week, respectievelijk 33,6 uur en 32,8 uur.

Uitvoerende IT’ers werken meeste uren

Van den Born: ‘Bekijken we de data naar gelang de functie die een zp’er heeft, dan zien we dat professionals in vrijwel alle rollen minder uren per week zijn gaan werken, behalve de uitvoerende IT’ers.’ Zp’ers in de IT werkten in het eerste kwartaal van 2015 de meeste uren per week van alle onderzochte professionals. ‘Op veel gebieden is een tekort aan specialistische IT’ers, wat ervoor lijkt te zorgen dat in relatief grote mate beroep op hen wordt gedaan zodra ze ingehuurd worden.’ De zelfstandigen in ondersteunende rollen leverden de meeste uren in; zij werkten in kwartaal 1 van 2015 iets meer dan 2 uur per week minder ten opzichte van het kwartaal ervoor.

De ontwikkeling van het aantal contractuele uren voor alle rollen is te zien in onderstaande figuur:

 

Schermafbeelding 2016-03-16 om 16.40.14

Meer ontwikkelingen in de ZP-markt zijn te zien in het volledige rapport van ZP Facts, dat hier te downloaden is.

Persbericht – Ervaring belangrijker dan prijs bij selectie zzp’ers

Persbericht – Ervaring belangrijker dan prijs bij selectie zzp’ers

Ervaring belangrijker dan prijs bij selectie zzp’ers

Uurtarieven gemiddeld met 3 euro toegenomen

Hoofddorp, 17 juni 2015 – Opdrachtgevers die zelfstandig professionals (zp’ers) inhuren, gaan in de selectieprocedure doorgaans niet voor de goedkoopste kandidaat. Een opdrachtgever kiest, bekeken over honderden geanalyseerde opdrachten, voor een kandidaat die gemiddeld 4% meer vraagt dan het gemiddelde uurtarief dat door alle professionals aangeboden wordt voor een opdracht. Dit blijkt uit de tweede editie van ZP Facts, de kwartaalmonitor voor zp’ers in de zakelijke dienstverlening.

In het eerste kwartaal van 2015 is een verschil van €3,50 gesignaleerd tussen het gemiddelde aanbiedingstarief van alle professionals en het gemiddelde tarief dat een opdrachtgever betaalt voor de diensten van de zp’er die daadwerkelijk ingehuurd wordt.

Het verschil zit hem volgens ZP Facts hoogstwaarschijnlijk in de keuze van opdrachtgevers voor de inhuur van meer ervaren professionals. Zij zijn bereid gemiddeld 4% meer te betalen voor ervaring, kennis en kunde. Rick Kruiswijk, algemeen directeur van HeadFirst, één van de initiatiefnemers van ZP Facts: ‘Het verschil geeft aan dat opdrachtgevers niet enkel op basis van prijs bepalen welke professional ingehuurd wordt. Een goede prijs- kwaliteitsverhouding staat voorop. Dit is goed nieuws voor ervaren professionals. Het wil natuurlijk niet zeggen dat een zp’er beter een hoger uurtarief kan vragen en daarmee meer kans heeft op een opdracht, op die manier gaat de vlieger niet op.’

Uurtarief neemt gemiddeld met 3 euro toe

Ten opzichte van het voorgaande kwartaal zijn de gemiddelde aangeboden tarieven gestegen. Zelfstandig professionals durven dus meer te vragen. Het goede nieuws voor de zp’ers is dat ook een stijging van betaalde tarieven zichtbaar is, gemiddeld 3 euro ten opzichte van kwartaal 4 van 2014.

Tarieven vergeleken met zelfde kwartaal een jaar eerder

De huidige tarieven zijn door ZP Facts ook afgezet tegen hetzelfde kwartaal een jaar eerder; kwartaal 1 van 2014 versus kwartaal 1 van 2015. Hieruit blijkt dat er sprake is van een stijging van €1,24 in het gemiddelde betaalde tarief. Zowel het gemiddelde gewenste als geboden tarief is in kwartaal 1 van 2015 slechts in kleine mate veranderd ten opzichte van vorig jaar.

Meer informatie over de gewenste, geboden en betaalde tarieven is te zien in het volledige rapport van ZP Facts, dat hier te downloaden is.

 

Schermafbeelding 2016-03-16 om 16.32.43

 

————————

Over ZP Facts

ZP Facts is de monitor voor de markt van zelfstandig professionals (zp’ers) in de zakelijke dienstverlening, voortgekomen uit een samenwerking tussen kennisbemiddelaar HeadFirst en de Universiteit van Tilburg. Duizenden online profielen van bij HeadFirst aangesloten professionals en ontvangen en uitgevoerde opdrachten zijn wetenschappelijk geanalyseerd door de Universiteit van Tilburg. Hiermee biedt het een unieke kijk op de markt, dat veel verder gaat dan onderzoek uit enquêtes en interviews. Vast onderdeel van ZP Facts is het conjunctuurcijfer ZP Index. ZP Facts verschijnt elk kwartaal.

Persbericht – Universiteit van Tilburg en HeadFirst introduceren index voor zzp-markt

Persbericht – Universiteit van Tilburg en HeadFirst introduceren index voor zzp-markt

Universiteit van Tilburg en HeadFirst introduceren index voor zzp-markt

Opwaartse trend in ZP Index zichtbaar sinds november 2014

Hoofddorp, 22 april 2015 – Ons land telt inmiddels bijna 900.000 zelfstandigen en daar komen er jaarlijks velen bij. Bijna één op de drie zzp’ers start in de zakelijke dienstverlening: in 2014 koos 29% voor deze branche. Zzp’ers in de zakelijke dienstverlening worden veelal zelfstandig professionals (zp’ers) genoemd. Het toenemende belang van zp’ers in de Nederlandse economie heeft de Universiteit van Tilburg en kennisbemiddelaar HeadFirst, initiatiefnemers van de kwartaalmonitor ZP Facts, ertoe gebracht een speciale index te ontwikkelen: de ZP Index. De index laat sinds november 2014 een opwaartse trend in de zp-markt zien.

De nieuwe index is een toevoeging aan de kwartaalmonitor ZP Facts, die eerder dit jaar in het leven geroepen is. De ZP Index is een wetenschappelijk onderbouwd getal dat in één oogopslag de staat van de zp-markt weergeeft. Dit getal is gebaseerd op de ontwikkeling in het aanbod van opdrachten en zelfstandig professionals, contracturen, opdrachtduur en uurtarieven. De index is ontwikkeld en statistisch getoetst door de Universiteit van Tilburg.

ZP Index op de kaart als conjunctuurcijfer

De economische conjunctuurcyclus verloopt in opgaande en neerwaartse fases. Trekt de conjunctuur aan of neemt deze af, dan is dat het eerste merkbaar in de vertrouwensindicatoren: het consumenten- en producentenvertrouwen. Anderen indicatoren vertonen gelijkloop, zoals de productie- en consumptie-index. De vacature-index en werkloosheid lopen juist achter op de veranderingen in de conjunctuur, gemiddeld met zo’n 8 maanden. De ZP Index volgt echter al na 3 maanden op de gelijklopende indicatoren.

Dit kan mogelijk verklaard worden doordat de zp-markt eerder de gevolgen ondervindt van toe- of afname van investeringen van bedrijven (producentenvertrouwen). Zelfstandig professionals worden vaak ingehuurd als middel om te innoveren. Het aannemen van vast personeel volgt hierna. Arjan van den Born, hoogleraar creatief ondernemerschap aan de Universiteit van Tilburg: ‘Het is ons streven de ZP Index tot net zo’n begrip uit te laten groeien als de conjunctuurklokindicatoren van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het toenemende belang van de zelfstandig professionals in de Nederlandse economie maakt dit tot een must.’

Opwaartse trend in zp-markt

Januari 2015 is voor de ZP Index als basis genomen (100 punten), waar alle andere periodes tegen afgezet worden. De index laat zien dat in de tweede helft van 2012 (91 punten) en

2014 (93 punten op z’n dieptepunt) de markt slechter presteerde dan nu, terwijl de markt in 2013 (110 punten op z’n hoogtepunt) juist beter was. Met name het aanbod van opdrachten en de tarief ontwikkeling ligt ten grondslag aan deze schommelingen. Sinds november 2014 tot nu is een opwaartse trend waarneembaar, wat goed nieuws is voor de zelfstandig professional. Het aantal opdrachten neemt toe en de gemiddelde tarieven zijn stijgende. De ontwikkeling van de ZP Index over de afgelopen jaren is te zien in onderstaande figuur:

 

Schermafbeelding 2016-03-16 om 16.22.38

 

Het volledige rapport van ZP Facts, waar de ZP Index onderdeel van uitmaakt, is hier te downloaden.

————————

Over ZP Facts

ZP Facts is de monitor voor de markt van zelfstandig professionals (zp’ers) in de zakelijke dienstverlening, voortgekomen uit een samenwerking tussen kennisbemiddelaar HeadFirst en de Universiteit van Tilburg. Duizenden online profielen van bij HeadFirst aangesloten professionals en ontvangen en uitgevoerde opdrachten zijn wetenschappelijk geanalyseerd door de Universiteit van Tilburg. Hiermee biedt het een unieke kijk op de markt, dat veel verder gaat dan onderzoek uit enquêtes en interviews. Vast onderdeel van ZP Facts is het conjunctuurcijfer ZP Index. ZP Facts verschijnt elk kwartaal.

 

Infographic – ZP Index: een nieuw begrip!

Infographic – ZP Index: een nieuw begrip!

ZP Index: een nieuw begrip!

ZP Facts - Infographic

Persbericht – Zzp’er reist drie keer zo ver als gemiddelde Nederlander

Persbericht – Zzp’er reist drie keer zo ver als gemiddelde Nederlander

Zzp’er reist drie keer zo ver als gemiddelde Nederlander

Gemiddelde reistijd woon-werkverkeer anderhalf uur per dag

Hoofddorp, 2 april 2015 – Een gemiddelde Nederlander legt ongeveer 22,6 km af naar zijn werk. De zelfstandig professional, in de markt doorgaans zzp’er genoemd, reist bijna drie keer zo ver voor zijn dagelijks brood. Dit blijkt uit ZP Facts, de nieuwe marktmonitor voor zp’ers.

Eerdere onderzoeken tonen aan dat de gemiddelde Nederlander ongeveer 22,6 km moet afleggen naar het werk, of hemelsbreed ongeveer 14 km. ZP Facts onderzocht de kortste autoroutes van de woonplek naar de standplaats van de huidige opdrachtgever van meer dan 1.500 in Nederland werkende zelfstandig professionals. Zij reizen gemiddeld 63 km enkele reis van en naar hun opdrachtgevers. De gemiddelde reistijd met de auto komt daarmee op drie kwartier (vertragingen niet meegerekend). Dat is bijna drie keer zoveel als de gemiddelde Nederlander.

Noorden van het land spant de kroon

Groningen en Friesland spannen wat betreft reistijd de kroon. De reistijd heen en terug kan daar makkelijk oplopen naar drie uur per dag. Een ander opvallend aspect is dat professionals in Limburg en Zeeland opdrachten zoeken die dichter in de buurt van hun woonplek zijn. Mogelijk komen zij voor werk in de Randstad niet in aanmerking wegens de grote reisafstand en profiteren zij anderzijds mogelijk van schaarste aan aanbod van professionals in hun eigen regio.

Nieuwe marktmonitor voor ZP’ers

ZP Facts is de nieuwe monitor voor de markt van zp’ers in de zakelijke dienstverlening, voortgekomen uit een samenwerking tussen kennisbemiddelaar HeadFirst en de Universiteit van Tilburg. Arjan van den Born, hoogleraar creatief ondernemerschap aan de Universiteit van Tilburg: ‘Ik vond het opvallend te zien hoeveel kilometers zelfstandigen daadwerkelijk reizen voor een opdracht. Ik ben gemiddeld 2 uur onderweg, maar er zijn dus mensen dagelijks 3 à 4 uur onderweg voor een interessante klus.’ Van den Born vervolgt: ‘Met het groeiende aantal zelfstandigen, waarvan velen met de auto reizen, is het onvermijdelijk dat de filedruk op de Nederlandse snelwegen verder toe gaat nemen. Dit is dan ook nuttige informatie voor diverse organisaties en overheidsinstanties.’

De gemiddelde reisafstand en -duur van zelfstandig professionals naar hun opdrachtgever is te zien in onderstaande tabel.

Schermafbeelding 2016-02-24 om 12.15.46

Een video met Arjan van den Born over ZP Facts is hier te vinden.

Het volledige eerste rapport van ZP Facts is hier te downloaden. ————————

Over ZP Facts

ZP Facts is de monitor voor de markt van zelfstandig professionals (zp’ers) in de zakelijke dienstverlening, voortgekomen uit een samenwerking tussen kennisbemiddelaar HeadFirst en de Universiteit van Tilburg. Duizenden online profielen van bij HeadFirst aangesloten professionals en ontvangen en uitgevoerde opdrachten zijn wetenschappelijk geanalyseerd door de Universiteit van Tilburg. Hiermee biedt het een unieke kijk op de markt, dat veel verder gaat dan onderzoek uit enquêtes en interviews. ZP Facts verschijnt elk kwartaal.

 

Meer informatie voor de pers:

Lubbers & De Jong Margreet Poolman T 020 4210565
E margreet@l-dj.nl

Minder fulltime werk voor ZZP’ers
Zelfstandigen in zakelijke diensten krijgen vaker parttime opdrachten, uurtarieven dalen
Persbericht – Aantal fulltime opdrachten zzp’er daalt

Persbericht – Aantal fulltime opdrachten zzp’er daalt

Aantal fulltime opdrachten zzp’er daalt

Nieuwe monitor ZP Facts signaleert trends in markt van zelfstandig professionals

Hoofddorp, 26 februari 2015 – Het aantal fulltime opdrachten voor zelfstandig professionals, in de markt doorgaans zzp’er genoemd, neemt af. In navolging van de jaren 2012 en 2013 is er ook in 2014 sprake van een afname van het aantal opdrachten voor 36- tot 40-urige werkweken. Daar staat een toename van het aantal parttime opdrachten tegenover. Ook de uurtarieven van zelfstandig professionals (zp’ers) dalen, hoewel minder hard dan in 2013. Dit blijkt uit ZP Facts, de nieuwe marktmonitor voor zp’ers.

Uit de eerste ZP Facts zijn een aantal opvallende trends naar voren gekomen. In 2012 en 2013 was er sprake van een afname in het percentage fulltime opdrachten (tussen 36 en 40 uur). Die trend heeft zich in 2014 voortgezet. Parttime opdrachten worden juist vaker aangeboden, 28% betreft opdrachten van 35 of minder uur. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat organisaties het terugdringen van het aantal uren voor een opdracht inzetten als middel om kosten te besparen.

Energie- en ict-sector stabiel

Het totaal aantal opdrachten waarvoor opdrachtgevers zoeken naar professionals blijft redelijk constant. Van de onderzochte branches (financieel, overheid, ict en energie) is het aantal opdrachten in de ict (waaronder technologie en telecom) en energie (utilities) de afgelopen twee jaar stabiel. Het aandeel overheidsopdrachten daalde deze periode enigszins van 42% naar 41%. De financiële sector (banken, verzekeraars) geeft in 2014 een daling te zien van 35% naar 31%.

Daling tarieven zet door

Hoewel de uurtarieven van zelfstandig professionals in 2014 gedaald zijn, was die daling minder sterk dan in 2013. Gemiddeld gaat het om meer dan 10 euro in twee jaar. Dalende tarieven en een aflopend aantal opdrachturen hebben gezorgd voor een vermindering van de maximaal te behalen omzet.

Nieuwe marktmonitor voor ZP’ers

ZP Facts is de nieuwe monitor voor de markt van zelfstandig professionals (zp’ers) in de zakelijke dienstverlening, voortgekomen uit een samenwerking tussen kennisbemiddelaar HeadFirst en de Universiteit van Tilburg. Arjan van den Born, hoogleraar creatief ondernemerschap aan de Universiteit van Tilburg: ‘Ontwikkelingen in tarieven en het aanbod van opdrachten raken de Zelfstandig Professional direct in zijn dagelijkse business. Daarom is het zo belangrijk deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden door

middel van de nieuwe marktmonitor ZP Facts. Het biedt een unieke kijk op de markt, dat veel verder gaat dan onderzoek uit enquêtes en interviews.‘

De daling van het aanbod van fulltime opdrachten is te zien in onderstaande grafiek.

Schermafbeelding 2016-02-24 om 12.09.44

 

Het volledige eerste rapport van ZP Facts is hier te downloaden.

————————

Over ZP Facts

ZP Facts is de monitor voor de markt van zelfstandig professionals (zp’ers) in de zakelijke dienstverlening, voortgekomen uit een samenwerking tussen kennisbemiddelaar HeadFirst en de Universiteit van Tilburg. Duizenden online profielen van bij HeadFirst aangesloten professionals en ontvangen en uitgevoerde opdrachten zijn wetenschappelijk geanalyseerd door de Universiteit van Tilburg. Hiermee biedt het een unieke kijk op de markt, dat veel verder gaat dan onderzoek uit enquêtes en interviews. ZP Facts verschijnt elk kwartaal.

 

Meer informatie voor de pers:

Lubbers & De Jong Margreet Poolman T 020 4210565
E margreet@l-dj.nl

Persbericht – Tarief hoogopgeleide zzp’er piekt op 56-jarige leeftijd

Persbericht – Tarief hoogopgeleide zzp’er piekt op 56-jarige leeftijd

Tarief hoogopgeleide zzp’er piekt op 56-jarige leeftijd

Hoofddorp, 29 januari 2015 – De uurtarieven van zelfstandig professionals, in de markt doorgaans zzp’er genoemd, zijn het hoogst op 56-jarige leeftijd. Dit is één van de conclusies uit ZP Facts, de nieuwe marktmonitor voor zelfstandig professionals.

Het aantal zzp’ers neemt al jaren sterk toe. Een meerderheid hiervan is vak- en ambachtsmensen, een derde van de zelfstandigen is hoogopgeleide ‘kenniswerker’. Rick Kruiswijk, directeur van HeadFirst, initiatiefnemer van ZP Facts: “Wij noemen deze groep kenniswerkers Zelfstandig Professionals, ofwel ZP’ers. En ook dit aantal groeit sterk.” Speciaal voor deze zelfstandigen is er vanaf nu een nieuwe marktmonitor: ZP Facts.

Ervaring heeft waarde
Naarmate professionals ouder worden, wensen zij meer te verdienen. Tot ongeveer 56 jaar is een stijging zichtbaar. Na die leeftijd dalen de tarieven geleidelijk. De daadwerkelijk betaalde tarieven zijn grotendeels in lijn met deze gewenste tarieven. Mannen wensen gemiddeld een uurtarief dat 6 euro hoger is dan dat van vrouwen. Deze conclusies zijn getrokken op basis van jarenlang door HeadFirst opgebouwde data. De bij HeadFirst ingeschreven zelfstandig professionals, meer dan tienduizend, geven online een indicatie van het uurtarief waarvoor zij hun diensten wensen te verhuren aan opdrachtgevers. Dit is vergeleken met daadwerkelijk betaalde uurtarieven op basis van meer dan vijfduizend contracten.

Samenwerking Universiteit van Tilburg
Kruiswijk: “Big data omzetten in een betrouwbare monitor van de markt van Zelfstandig Professionals – wat ZP Facts is – is niet gemakkelijk. Daarom hebben we de samenwerking met de Universiteit van Tilburg gezocht.” Alle cijfers en bevindingen in het rapport zijn getoetst en gevalideerd door wetenschappers van deze universiteit. Duizenden profielen van professionals en ontvangen en uitgevoerde opdrachten zijn wetenschappelijk geanalyseerd. Hiermee biedt ZP Facts een unieke kijk op de markt, die veel verder gaat dan onderzoek uit enquêtes en interviews.

ZP Facts verschijnt elk kwartaal
ZP Facts gaat elk kwartaal verschijnen. Kruiswijk: “In elk rapport lichten we, naast een vaste basis over bijvoorbeeld het aanbod van opdrachten en ontwikkeling in uurtarieven, een specifiek onderwerp uit.” Kruiswijk vervolgt: “HeadFirst strijdt al jaren voor meer inzicht en transparantie in de ZP-markt. ZP Facts brengt dit naar de volgende dimensie.”

U kunt hier het volledige eerste rapport downloaden.
Bijgaand treft u een infographic aan die een aantal van de bevindingen uit ZP Facts

illustreert. U kunt de infographic hier downloaden.

————————

Over HeadFirst
De onafhankelijk kennisbemiddelaar HeadFirst is vanaf begin jaren negentig een bepalende partij die vraag en aanbod koppelt van tijdelijk werk voor professionals bij grote en middelgrote organisaties. Het zet per werkdag gemiddeld 2.000 professionals rechtstreeks aan het werk bij opdrachtgevers verspreid over alle branches in Nederland. De organisatie verzorgt het complete selectieproces van externe professionals, dekt daarbij alle risico’s af en draagt zorg voor een vlekkeloze administratieve afhandeling. Daarnaast biedt het een breed palet aan opleidingen, motivatieprogramma’s en kortingsregelingen voor aangesloten zelfstandig professionals en leveranciers. De decennia lange ervaring van HeadFirst met het op efficiënte wijze verzorgen van externe inhuur, heeft het gemaakt tot de marktleider die het nu is.

Over de Universiteit van Tilburg
De Universiteit van Tilburg draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dat doen ze vooral door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties. De universiteit nodigt bedrijven, overheden en burgers uit gezamenlijk te werken aan nieuwe inzichten en waardevolle antwoorden voor de maatschappij. Die innovatie wordt gevonden door te onderzoeken, te leren en te begrijpen: Understanding Society.

Dit persbericht is ook online te vinden.

Meer informatie voor de pers: Lubbers & De Jong
Margreet Poolman
T 020 4210565

E margreet@l-dj.nl

Infographic – Wie is de ZP’er in de zakelijke dienstverlening?

Infographic – Wie is de ZP’er in de zakelijke dienstverlening?

Wie is de ZP’er in de zakelijke dienstverlening?

ZP Facts - Infographic