ZP Facts in het nieuws

Woningmarkt voor zzp’ers op slot

Woningmarkt voor zzp’ers op slot

Zelfstandig professionals (zp’ers) – hoogopgeleide zzp’ers in de zakelijke dienstverlening – zitten ‘vast’ in de woningmarkt. Onderzoek van marktmonitor ZP Facts toont aan dat meer dan een derde van de zp’ers de wens heeft in de komende twee jaar te verhuizen. Daarentegen neemt het aantal hypotheekaanvragen van zelfstandigen de laatste kwartalen af, waaruit blijkt dat zp’ers er niet in slagen een nieuwe woning te vinden.

Het totaal aantal hypotheekaanvragen in Nederland neemt af, zo blijkt uit cijfers van Hypotheken Data Netwerk (HDN). Vergeleken met het tweede kwartaal van 2018 kent het derde kwartaal een daling van 6,1%. Het aantal hypotheekaanvragen van zzp’ers valt zelfs nog verder terug, namelijk met 19%. Desondanks is de wens om te verhuizen er wel. Uit een poll van kennisbemiddelaar HeadFirst, uitgezet onder 25.000 zelfstandig professionals, blijkt dat 34% binnen twee jaar een andere woning zou willen.

Expertise kost geld
De groep zelfstandigen in Nederland wordt nog wel eens neergezet als een kwetsbare groep, maar de oorzaak van hun beperkte bewegingsruimte op de woningmarkt komt hier niet uit voort. “In tegendeel zelfs”, stelt Boy Kruiswijk, directeur van dienstverlener ZP Zaken, uitgever van ZP Facts. “Zelfstandig professionals zijn hoogopgeleid en hebben veel kennis, kunde en ervaring. Opdrachtgevers zijn bereid hier een goed tarief voor te betalen. Met hun hoge inkomen, ook al is dit als ondernemer wisselend, zoeken zp’ers naar woningen in het duurdere segment. Juist in dit segment is momenteel veel tekort aan beschikbare woningen.”

Cijfers van Hypotheken Data Netwerk (HDN) onderbouwen zijn uitspraak. In het derde kwartaal van 2018 stelden zij de gemiddelde woningwaarde van een woning voor zelfstandigen vast op €407.465,-. Een verschil van maar liefst 21% ten opzichte van de gemiddelde verkoopprijs van een woning in Nederland, die €338.104,- bedraagt.

Randstad loopt vol
De bovengemiddeld hoge waarde van woningen van zp’ers valt te verklaren doordat de kenniseconomie, waar hoogopgeleide zelfstandig professionals deel van uit maken, zich voornamelijk afspeelt in de Randstad. In tien jaar tijd is het aantal eenpersoons organisatieadviesbureaus in Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam gestegen van 81.000 in 2007 tot 165.000 in 2017. Aangezien voor eenpersoonsbedrijven in de meeste gevallen geldt dat het zakelijke adres hetzelfde is als het privéadres, kan gesteld worden dat zelfstandigen de voorkeur geven aan werken én wonen in de Randstad. Deze regio staat niet alleen bekend om zijn duurdere woningen, maar ook het steeds schaarser wordende woningaanbod. Volgens het onderzoek van ZP Facts is dat de grote boosdoener voor het op slot zitten van de woningmarkt voor zp’ers.

Oskar Barendse, Manager Financiële Planning Knab, geeft aan dat het goed kan zijn dat deze groep het gevoel heeft ‘vast te zitten in de woningmarkt’. “Het aantal transacties ondervindt een afvlakking en voor zelfstandigen wordt het aantal woningen in de Randstad schaars. In dit gebied wordt veel gekocht door investeerders, die ‘ander’ geld ter beschikking hebben en waarvoor andere maatstaven gelden dan voor wonen”, concludeert Barendse.

Over ZP Facts
ZP Facts is de marktmonitor voor zelfstandig professionals in de zakelijke dienstverlening, uitgegeven door dienstverlener ZP Zaken en voortgekomen uit een samenwerking tussen kennisbemiddelaar HeadFirst en Tilburg University. De bevindingen zijn gebaseerd op zorgvuldig opgebouwde data van meer dan vijfentwintigduizend professionals uit het netwerk van HeadFirst. De cijfers zijn getoetst en gevalideerd door wetenschappers van Tilburg University. Hiermee biedt ZP Facts een unieke kijk op de markt, dat veel verder gaat dan onderzoek uit enquêtes en interviews. ZP Facts verschijnt elk kwartaal.

In deze editie van ZP Facts onderzoekt ZP Zaken, in samenwerking met kennisbemiddelaar HeadFirst, de positie van zelfstandig professionals op de woningmarkt. Van de belangrijkste onderzoeksresultaten is een infographic gemaakt.

Zzp’ers zien gouden kansen in nieuwe technologieën

Zzp’ers zien gouden kansen in nieuwe technologieën

Werk zoals wij dat kennen staat op het punt ingrijpend te veranderen. Banen dreigen te verdwijnen door toedoen van opkomende technologieën als blockchain en robotica. Moeten werkenden zich zorgen maken? Zelfstandig professionals – hoogopgeleide zzp’ers in de zakelijke dienstverlening – doen dat in ieder geval niet, zo blijkt uit onderzoek van marktmonitor ZP Facts. Ruim de helft van de zelfstandigen verwacht juist een positief effect op de flexibele arbeidsmarkt en daarmee gepaard het aantal opdrachten.

Adviesbureau McKinsey stelt op basis van onderzoek dat voor 2030 1,3 miljoen banen in Nederland verdwijnen. Niet alleen werk van laag- en middelbaar opgeleiden kan door robots worden gedaan, ook 30 procent van de hoogopgeleiden heeft een baan die relatief eenvoudig te automatiseren is, stellen de onderzoekers. Zij benadrukken echter ook dat er weer 1,4 miljoen banen voor in de plaats komen. Zelfstandig professionals beamen deze voorspelling, zo blijkt uit de nieuwste ZP Facts, een initiatief van de Tilburg University, kennisbemiddelaar HeadFirst en dienstverlener ZP Zaken.

Opdrachten veranderen inhoudelijk
Een kwart van de zelfstandig professionals (zp’ers) verwacht dat de algehele werkgelegenheid in Nederland daalt door de opkomst van nieuwe technologieën. Voor minder opdrachten zijn zij echter niet bang: 93 procent ziet de toekomst positief in. Zp’ers verwachten wel dat opdrachten al in de komende twee jaar inhoudelijk gaan veranderen. Slechts 17 procent denkt dit niet. Vooral kunstmatige intelligentie gaat, meer dan blockchain en internet of things, grote impact hebben, zo voorspellen zelfstandigen.

Flexibele arbeid neemt toe door tech
Ruim de helft van de zelfstandig professionals (54%) denkt dat nieuwe technologieën een positieve invloed gaan hebben op de flexibele arbeidsmarkt. Gert-Jan Schellingerhout, CEO bij HeadFirst, onderschrijft dit: “Nieuwe technologieën zorgen ervoor dat organisaties wendbaarder moeten zijn dan ooit tevoren. Met verschillende vormen van flexibele arbeid kunnen zij meebewegen met de snelheid waarin ontwikkelingen tegenwoordig gaan. Zp’ers brengen tijdelijke denkkracht binnen op het moment dat organisaties dat nodig hebben. Wij voorzien mede daarom dat de verhouding vast-flex het komende decennium blijft opschuiven naar flex.”

Gouden kansen
Zelfstandig professionals zijn ook positief over de kansen die onder andere kunstmatige intelligentie en machine learning met zich meebrengen. Twee derde van de zp’ers ziet het als kans voor het ontwikkelen van een nieuw product of dienst. Boy Kruiswijk, directeur van dienstverlener ZP Zaken, uitgever van ZP Facts: “Zelfstandig professionals zijn bij uitstek geschikt om te anticiperen op technologische ontwikkelingen. Zij kenmerken zich veelal door eigenschappen als ondernemend, innovatief en leergierig, wat hen in staat stelt de complexiteit van technologieën eigen te maken. Door de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden en tot zich te nemen, kunnen zelfstandigen op een laagdrempelige manier organisaties van advies voorzien.”

Over ZP Facts
ZP Facts is de marktmonitor voor zelfstandig professionals in de zakelijke dienstverlening, uitgegeven door dienstverlener ZP Zaken en voortgekomen uit een samenwerking tussen kennisbemiddelaar HeadFirst en Tilburg University. De bevindingen zijn gebaseerd op zorgvuldig opgebouwde data van meer dan vijfentwintigduizend professionals uit het netwerk van HeadFirst. De cijfers zijn getoetst en gevalideerd door wetenschappers van Tilburg University. Hiermee biedt ZP Facts een unieke kijk op de markt, dat veel verder gaat dan onderzoek uit enquêtes en interviews. ZP Facts verschijnt elk kwartaal.

Over het onderzoek
In deze editie van ZP Facts onderzoekt ZP Zaken, in samenwerking met kennisbemiddelaar HeadFirst, de betekenis van nieuwe technologieën onder zelfstandig professionals. Om dit te meten is een enquête uitgezet onder duizenden zelfstandig professionals, waaraan 267 zp’ers hebben deelgenomen. Gemiddeld is de respondent 52,3 jaar oud. Van deze groep is 89,9% hoogopgeleid (hbo of hoger) en is 55,4% werkzaam in het vakgebied ICT. Daarnaast werkt bijna een vijfde (21,3%) in de zakelijke dienstverlenging. Het merendeel van de respondenten, namelijk 80,5%, werkt voornamelijk voor grote opdrachtgevers (>250 medewerkers). Van de belangrijkste onderzoeksresultaten is een infographic gemaakt. ZP Facts is gratis te downloaden.

Persbericht – Onderzoek: 4 op 10 zzp’ers matig tot slecht online beveiligd

Persbericht – Onderzoek: 4 op 10 zzp’ers matig tot slecht online beveiligd

Zelfstandig professionals (zp’ers) – hoogopgeleide zzp’ers in de zakelijke dienstverlening – vinden dat zij goed beveiligd zijn tegen online gevaren. Desondanks blijkt uit onderzoek van marktmonitor ZP Facts dat vier op de tien zp’ers matig tot slecht beveiligd is. Deze zelfstandigen lopen een verhoogd risico op het veroorzaken van een datalek. Dit terwijl de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onlangs waarschuwde in 2018 meer aandacht te besteden aan eigen onderzoek naar dataverlies, zonder dat zij eerst een melding hebben gekregen. Daarmee worden niet alleen grote organisaties, maar ook zp’ers op scherp gezet.

In samenwerking met cyber security expert DutchSec hebben de onderzoekers van ZP Facts een beveiligingsanalyse uitgevoerd onder zelfstandig professionals. De resultaten tonen aan dat software-updates veelal snel geïnstalleerd worden, maar daar tegenover staat ook veel onveilig gedrag. De helft van de zp’ers maakt gebruik van openbare wifi-hotspots. Daarnaast stuurt een derde van hen zakelijke e-mail en documenten door naar hun privé e-mail en maakt maar de helft regelmatig back-ups van systemen.

Verklein het risico op een datalek

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft naar buiten gebracht dat in 2017 10.009 datalekken zijn gemeld, waarbij het bij bijna de helft (47 procent) gaat om persoonsgegevens die aan een verkeerde ontvanger zijn gestuurd. Bas Eikelenboom, oprichter van DutchSec: “E-mail is een kwetsbaar medium voor het versturen van gevoelige informatie en documenten. Dit kan per ongeluk naar de verkeerde ontvanger worden gestuurd of zelfs onderschept worden door kwaadwillenden. Gebruik daarom zoveel mogelijk versleutelde online omgevingen voor data-uitwisseling.” Eikelenboom vervolgt: “Een zp’er moet ook voorzichtig zijn met het doorsturen van gegevens en documenten naar privé e-mail, zeker als het van opdrachtgevers is. Als de e-mail gehackt wordt, kunnen de hackers ook bij de bedrijfsinformatie en kan de zp’er aansprakelijk worden gesteld voor het lekken.”

Gebruik eigen device bij opdrachtgever

Verlies of diefstal van een laptop, usb-stick of tas met dossiers is ook een veelvoorkomende datalek melding bij de AP (15 procent). Uit onderzoek van ZP Facts blijkt dat meer dan de helft van de zp’ers wel eens zijn eigen device gebruikt bij de uitoefening van een opdracht bij een opdrachtgever. Eikelenboom: “Wij adviseren opdrachtgevers zelfstandig professionals altijd van een bedrijfsdevice te voorzien. Dan heeft het bedrijf de versleuteling van harde schijven en het maken van back-ups van belangrijke documenten zelf in de hand. Mocht een device gestolen worden of kwijtraken, dan is verloren of onrechtmatig verkregen informatie niet rechtstreeks toegankelijk en gaan de documenten niet verloren”, aldus Eikelenboom.

Zp’er moet zichzelf beschermen

De komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) maakt cyber security momenteel een veelbesproken onderwerp. Onder zp’ers valt aan bewustzijn nog veel te winnen. Boy Kruiswijk, directeur van dienstverlener ZP Zaken, uitgever van ZP Facts: “Niet alle zp’ers hebben een hoog risicoprofiel. Uit ons onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat meer dan de helft gebruikmaakt van password managers, ad-blockers en two-factor authentication. Maar er is dus een andere helft die dat niet doet. Daarom hebben wij samen met DutchSec tips opgesteld waarmee zelfstandigen zich beter online kunnen beschermen om zo (nog) veiliger aan het werk te gaan”.

Over ZP Facts

ZP Facts is de monitor voor de markt van zelfstandig professionals (zp’ers) in de zakelijke dienstverlening, uitgegeven door dienstverlener ZP Zaken en voortgekomen uit een samenwerking tussen kennisbemiddelaar HeadFirst en de Universiteit van Tilburg. De bevindingen zijn gebaseerd op zorgvuldig opgebouwde data van meer dan vijfentwintigduizend professionals uit het netwerk van HeadFirst. De cijfers zijn getoetst en gevalideerd door wetenschappers van Tilburg University. Hiermee biedt ZP Facts een unieke kijk op de markt, die veel verder gaat dan onderzoek uit enquêtes en interviews. ZP Facts verschijnt elk kwartaal.

Over het onderzoek

In deze editie van ZP Facts onderzoekt ZP Zaken, in samenwerking met kennisbemiddelaar HeadFirst en cyber security expert DutchSec, of ZP’ers zich bewust zijn van de veranderingen die de AVG met zich meebrengt en hoe cyber secure zelfstandigen zijn. Om dit te meten is een enquête uitgezet onder duizenden zelfstandig professionals waaraan 494 zp’ers hebben deelgenomen. Gemiddeld is de respondent 47,5 jaar oud. Een groot gedeelte (47%) is werkzaam in de ICT en media. Daarnaast werkt bijna een derde (25%) in de zakelijke dienstverlenging. Het merendeel van de respondenten, namelijk 74%, werkt voornamelijk voor grote opdrachtgevers. Van de belangrijkste onderzoeksresultaten is een infographic gemaakt. ZP Facts is gratis te downloaden.

Persbericht – Onderzoek: Gevolgen van AVG vrijwel onbekend onder zzp’ers

Persbericht – Onderzoek: Gevolgen van AVG vrijwel onbekend onder zzp’ers

Vanaf 25 mei is de nieuwe Europese privacywetgeving van kracht. Onder een grote groep zelfstandig professionals (zp’ers) is echter nauwelijks bekend wat de gevolgen zijn, blijkt uit onderzoek van marktmonitor ZP Facts. Een derde van de zp’ers is niet bekend met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast is bijna twee derde niet op de hoogte van de gevolgen van de nieuwe wetgeving. Dit terwijl de AVG wel degelijk grote gevolgen heeft voor zelfstandigen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat ruim 64% van de zelfstandigen geen contractuele afspraken omtrent cybersecurity heeft gemaakt met de opdrachtgever. Daarnaast geeft 53% van de ondervraagde zp’ers aan niet verzekerd te zijn tegen de gevolgen van hacking, systeeminbraak, verloren data, gegevensdiefstal en cyber-aanvallen. Nog eens 24% weet niet precies of ze verzekerd zijn. Cyber security expert Bas Eikelenboom van mede-onderzoeker DutchSec: “Als bij een organisatie een datalek ontstaat, kan dit in het meest nadelige geval leiden tot boetes van maximaal 20 miljoen euro of 4% van de totale jaaromzet. Is een ingehuurde zp’er verantwoordelijk voor dit datalek en stelt de opdrachtgever hem aansprakelijk, dan kan dit grote financiële gevolgen hebben voor de zp’er.”

ZP’er moet zich zorgen maken om datalekken

Een aantal regels binnen de AVG geldt alleen voor grotere organisaties. De meldplicht omtrent datalekken geldt echter voor alle ondernemers, inclusief zelfstandig professionals. Hetzelfde gaat op voor de verplichting om maatregelen ter voorkoming van datalekken te nemen. De zp’er heeft hier zowel mee te maken voor wat betreft zijn eigen klantdata als voor de data waar hij bij de uitvoer van opdrachten mee in aanraking komt. Eikelenboom: “Zp’ers maken veel gebruik van openbare wifinetwerken, komen met verschillende (persoons)gegevens in contact en maken vaker dan vaste medewerkers gebruik van privé-devices voor opdrachten. Zij zouden zich met de komst van de AVG meer dan ooit bezig moeten houden met maatregelen om datalekken te voorkomen.”

Security een kwestie van bewustzijn

“De resultaten van ons onderzoek laten zien dat zp’ers niet altijd weten hoe zij zich online veilig moeten gedragen”, aldus Boy Kruiswijk, directeur van dienstverlener ZP Zaken. “Bewustwording is zeer belangrijk. Ondernemers moeten voldoende maatregelen nemen om meer cyber secure te worden. Het zit soms in kleine dingen, zoals het niet gebruiken van de optie ‘wachtwoord onthouden’. Daarom hebben we met DutchSec tips voor ZP’ers opgesteld om nog veiliger aan het werk te gaan.”

Meer vraag naar cyber security specialisten

Organisaties dienen hun zaken met betrekking tot de AVG voor 25 mei 2018 op orde te hebben. Hiervoor huren opdrachtgevers extern specialistische kennis in. Paul van Leeuwen, recruitment specialist bij ZP Facts-initiatiefnemer HeadFirst: “Het afgelopen half jaar hebben we van onze opdrachtgevers bijna honderd verschillende opdrachten ontvangen direct gerelateerd aan de AVG: van privacy officers tot implementatieleiders. Ook de vraag naar security-specialisten is enorm en we verwachten dat dit de komende jaren alleen maar verder toeneemt.”

Het nieuwste rapport van ZP Facts is gratis te downloaden op zpfacts.nl. Van de belangrijkste onderzoeksresultaten is tevens een infographic gemaakt.

Over ZP Facts

ZP Facts is de monitor voor de markt van zelfstandig professionals (zp’ers) in de zakelijke dienstverlening, uitgegeven door dienstverlener ZP Zaken en voortgekomen uit een samenwerking tussen kennisbemiddelaar HeadFirst en de Universiteit van Tilburg. Duizenden online profielen van bij HeadFirst aangesloten professionals en ontvangen en uitgevoerde opdrachten worden wetenschappelijk geanalyseerd door de Universiteit van Tilburg. Hiermee biedt het een unieke kijk op de markt, die veel verder gaat dan onderzoek uit enkel enquêtes en interviews. ZP Facts verschijnt elk kwartaal.

Over het onderzoek

In deze editie van ZP Facts onderzoekt ZP Zaken, in samenwerking met kennisbemiddelaar HeadFirst en cyber security expert DutchSec, of ZP’ers zich bewust zijn van de veranderingen die de AVG met zich meebrengt en hoe cyber secure zelfstandigen zijn. Om dit te meten is een enquête uitgezet onder duizenden zelfstandig professionals waaraan 494 zp’ers hebben deelgenomen. Gemiddeld is de respondent 47,5 jaar oud. Een groot gedeelte (47%) is werkzaam in de ICT en media. Daarnaast werkt bijna een derde (25%) in de zakelijke dienstverlenging. Het merendeel van de respondenten, namelijk 74%, werkt voornamelijk voor grote opdrachtgevers.

Persbericht – 2018 biedt positief vooruitzicht voor zelfstandig professionals

Persbericht – 2018 biedt positief vooruitzicht voor zelfstandig professionals

2018 biedt positief vooruitzicht voor zelfstandig professionals

Hoofddorp, 23 november 2017 –

2018 belooft een goed jaar te worden voor zelfstandig professionals (zp’ers). Marktmonitor ZP Facts verwacht dat het aanbod van projecten en opdrachten voor zp’ers positief wordt beïnvloed door de economische voorspoed en het hoge producentenvertrouwen. Daarnaast wordt de Wet DBA, die de zp-markt in zijn greep hield, vervangen door nieuwe wetgeving. Een stevig herstel van de zp-markt lijkt daarmee in het verschiet te liggen.

Trendbreuk: hogere tarieven in zicht

Waar de Nederlandse economie al veertien kwartalen achter elkaar groeit, zijn de uurtarieven voor zp’ers in dezelfde periode niet gestegen. Afgelopen september bedroeg het gemiddelde uurtarief van zp’ers €88,89 per uur, iets minder dan drie jaar geleden (€89,37). Uit de Macro Economische Verkenning van het CPB blijkt echter dat in 2018 een krappere arbeidsmarkt wordt verwacht. Hierdoor neemt de onderhandelingsmacht van zelfstandigen ten opzichte van opdrachtgevers toe. Dit kan zich uiten in de vorm van hogere tarieven voor zelfstandigen.

Boy Kruiswijk, directeur van ZP Zaken, tempert de positieve verwachtingen enigszins: “We zien momenteel een licht opwaartse beweging, maar laten we niet te vroeg juichen. Begin 2016 zagen we iets vergelijkbaars, maar die ontwikkeling heeft zich in 2017 niet doorgezet, waarschijnlijk onder druk van de Wet DBA. Dankzij de huidige ontwikkeling van de economie en de schaarste op de arbeidsmarkt komt de zp’er echter steeds meer aan het stuur. Tel daar de vervanging van de Wet DBA bij op en de zp’er mag hopen op een positieve tariefontwikkeling in 2018.”

ZP Index bereikt hoogste punt

ZP Facts geeft elk kwartaal de staat van de zp-markt weer aan de hand van de ZP Index, een wetenschappelijk onderbouwd getal op basis van een combinatie van data over het aantal opdrachten, het aanbod van professionals, de uurtarieven, uren per week en opdrachtduur. De ZP Index bereikte in het derde kwartaal van 2017 zijn hoogste punt ooit: 124. Dit is mede te danken aan de positieve ontwikkeling van het producentenvertrouwen in Nederland, waarvan de effecten doorgaans na negen maanden doorsijpelen naar de ZP Index. Deze samenhang laat zich verklaren doordat vertrouwen binnen het bedrijfsleven leidt tot investeringen, die weer leiden tot inhuur van externe professionals. Het producentenvertrouwen was in september 2017 met 8,5 op zijn hoogste punt in een decennium. De zp-markt zou hier in 2018 van moeten gaan profiteren.

Wet DBA verdwijnt

Een andere positieve ontwikkeling is het verdwijnen van de Wet DBA. In het nieuwe regeerakkoord is aangekondigd dat deze wordt vervangen door een gedifferentieerd stelsel, waarbij verschillende types zelfstandigen hun eigen aanpak krijgen. De hoogte van het uurtarief gaat mede bepalen of een zelfstandige buiten loondienst kan werken met zijn opdrachtgever.

Mike Korenvaar, CFO bij ZP Facts-initiatiefnemer HeadFirst, reageert: “De zelfstandig professional is onbedoeld de dupe geweest van de Wet DBA. Dat zijn geen schijnzelfstandigen. Met de nieuwe wetgeving komt er een aparte aanpak van schijnzelfstandigheid aan de ‘onderkant’ van de markt. Daarnaast krijgt de zp’er aan de ‘bovenkant’ de mogelijkheid om risicovrij zaken te doen met zijn opdrachtgever. Dat is positief. Om de rust in de flexibele arbeidsmarkt definitief terug te laten keren moeten de details van de nieuwe wet echter wel snel en gedegen worden uitgewerkt. Pas dan ontstaat rust bij opdrachtgevers en wordt 2018 echt een mooi jaar voor zp’ers.”

De afgelopen drie jaar kwam ZP Facts jaarlijks met vier kwartaalrapportages, die te downloaden zijn op zpfacts.nl. Eind januari verschijnt de eerste editie van ZP Facts van 2018.

Over ZP Facts

ZP Facts is de monitor voor de markt van zelfstandig professionals (zp’ers) in de zakelijke dienstverlening, uitgegeven door dienstverlener ZP Zaken en voortgekomen uit een samenwerking tussen kennisbemiddelaar HeadFirst en de Universiteit van Tilburg. Duizenden online profielen van bij HeadFirst aangesloten professionals en ontvangen en uitgevoerde opdrachten worden wetenschappelijk geanalyseerd door de Universiteit van Tilburg. Hiermee biedt het een unieke kijk op de markt, die veel verder gaat dan onderzoek uit enkel enquêtes en interviews. ZP Facts verschijnt elk kwartaal.

Persbericht – Uurtarief zelfstandig professional daalt onder druk Wet DBA

Persbericht – Uurtarief zelfstandig professional daalt onder druk Wet DBA

Uurtarief zelfstandig professional daalt onder druk Wet DBA

Hoofddorp, 23 mei 2017 – De zelfstandig professional, de hoogopgeleide zzp’er in de zakelijke dienstverlening, wordt nog altijd onverminderd hard getroffen door de Wet DBA. Terwijl de arbeidsmarkt hard groeit, profiteert de zelfstandig professional (zp’er) niet mee. Sinds de invoer van de Wet DBA in mei 2016 vinden zp’ers moeilijker opdrachten, neemt het aantal hoogopgeleide zp’ers af en laat ook het uurtarief een opvallende daling zien, blijkt uit cijfers van ZP Facts.

De tarieven van zp’ers waren aan het opkrabbelen, maar sinds de invoer van de Wet DBA in mei 2016 is daar een einde aan gekomen. In april 2016 was het gemiddelde uurtarief van een zp’er €89,40 en in maart 2017 €87,40, een daling van maar liefst €2,- per uur. De negatieve trend in uurtarieven staat loodrecht op de groeiende economie die zorgt dat de arbeidsmarkt zich in 2017 juist positief ontwikkelt. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de uurtarieven worden gedrukt door minder vraag naar zp’ers door onzekerheid bij opdrachtgevers.

Voortdurende onrust zorgt ook voor minder opdrachten

De handhaving op de Wet DBA is uitgesteld tot 1 januari 2018. Desondanks zijn opdrachtgevers nog onverminderd huiverig om zelfstandigen (rechtstreeks) in te huren, zo blijkt uit de derde meting van de Wet DBA Opiniemonitor. Ze maken steeds meer gebruik van uitzendkrachten en payrollconstructies, zo blijkt uit de Landelijke arbeidsmarktprognose van UWV. Dit alles heeft tot gevolg dat de zp’er minder gemakkelijk aan een opdracht komt. In september 2016 gaf al ruim 74 procent van de zp’ers aan dat het moeilijker is een opdracht te vinden, waar dit in februari 2017 gestegen is naar 83 procent. Daarnaast geeft meer dan de helft (55 procent) van de zp’ers aan één of meer opdrachten te zijn misgelopen door toedoen van de Wet DBA, terwijl dit in september 2016 nog 38 procent betrof.

Dat er minder opdrachten te verdelen zijn uit zich in een vermindering van het aantal hoogopgeleide zzp’ers, terwijl deze groep voor 2016 juist sterk groeide, blijkt uit cijfers van het CBS (zie grafiek).

ZP Facts grafiek

Politiek

Staatssecretaris Wiebes komt voor de zomer met nieuws over de toekomst van de Wet DBA. Boy Kruiswijk, directeur van ZP Zaken, uitgever van ZP Facts: “De politiek kan niet om alle negatieve feiten en cijfers heen. De economie trekt aan, maar duidelijk is dat zelfstandig professionals daar, waarschijnlijk door de Wet DBA, nog weinig van profiteren. Dat kan natuurlijk niet de insteek zijn van de wet. Wiebes heeft onlangs in zijn derde voortgangsrapportage over de Wet DBA aangegeven voor het zomerreces meer duidelijkheid te geven over hoe het verder gaat met de wet. Er moeten dan passende maatregelen aangekondigd worden. Het vertrouwen bij de opdrachtgevers moet terugkeren, zodat ook de zp’ers kunnen profiteren van onze florerende economie.”

Over ZP Facts

ZP Facts is de monitor voor de markt van zelfstandig professionals (zp’ers) in de zakelijke dienstverlening, uitgegeven door ZP Zaken. De monitor is voortgekomen uit een samenwerking tussen kennisbemiddelaar HeadFirst en de Universiteit van Tilburg. Duizenden online profielen van bij HeadFirst aangesloten professionals en ontvangen en uitgevoerde opdrachten zijn wetenschappelijk geanalyseerd door de Universiteit van Tilburg. Hiermee biedt het een unieke kijk op de markt, dat veel verder gaat dan onderzoek uit enkel enquêtes en interviews. ZP Facts verschijnt elk kwartaal.

Meer informatie voor de pers:
Lubbers De Jong
Margreet Poolman
T 020 4210565
E margreet@lubbersdejong.nl

Persbericht – Bv verliest aan populariteit onder zzp’ers

Persbericht – Bv verliest aan populariteit onder zzp’ers

Bv verliest aan populariteit onder zzp’ers

Hoofddorp, 19 juli 2016 – Zzp’ers staan voor vele keuzes. De rechtsvorm waarin zij hun onderneming oprichten is daar één van. De eenmanszaak is de meest gekozen rechtsvorm, terwijl de bv steeds meer aan populariteit verloor in de jaren voorafgaand aan de nieuwe Wet DBA, blijkt uit onderzoek van ZP Facts. Deze marktmonitor voor zelfstandig professionals (zp’ers) in de zakelijke dienstverlening signaleert dat er momenteel een lichte stijging is in de uurtarieven van zp’ers, waardoor een opwaartse trend in het aantal zp’ers dat voor een bv kiest mogelijk is.

Van de inschrijvingen die de Kamer van Koophandel (KvK) in 2015 binnen kreeg is 9 op de 10 een inschrijving van een zzp’er. Hiermee maken zzp’ers ondertussen circa driekwart van alle ingeschreven ondernemingen bij de KvK uit. Uit het onderzoek van ZP Facts blijkt dat bijna twee derde van de zp’ers een eenmanszaak heeft. De bv is met bijna een derde opvolgend een populaire bedrijfsvorm (31,5%). Overige rechtsvormen, zoals de vof, coöperatie en maatschap, worden minimaal gekozen.

Bv verliest al jaren aan populariteit

Zelfstandig professionals met een bv hebben een gemiddeld uurtarief van 90,94 euro, versus 82,86 euro voor zelfstandigen met een vof en 78,89 euro voor zp’ers met een eenmanszaak. Dit valt te verklaren doordat zp’ers met een hoger uurtarief sneller kiezen voor een bv. Het starten van een bv is voor een zp’er fiscaal aantrekkelijker naarmate zijn winst, wat sterk samenhangt met zijn uurtarief, hoger is. Over het algemeen wordt de grens van een winst van 150.000 euro per jaar aangehouden als break even point.

In de jaren 2007 en 2008, vlak voordat de financiële crisis uitbrak, schreven jaarlijks zo’n 40% van de zp’ers zich met een bv in bij de KvK. In de jaren daarna is dit snel gedaald naar iets meer dan 20% op jaarbasis. Dalende uurtarieven en onzekerheid over de hoogte van de jaarwinst lijken hier de grootste redenen van te zijn geweest. In 2012 zijn de regels om een bv te starten geflexibiliseerd, de zogenoemde Flex bv. Dit heeft ogenschijnlijk weinig zp’ers enthousiast gemaakt een bv te starten.

Onzekerheid over winst

De afgelopen jaren hebben zp’ers te maken gehad met dalende uurtarieven. Daardoor viel de omzet en winst lager uit. Recent onderzoek van ZP Facts liet zien dat de tariefbodem bereikt lijkt en de gemiddelde uurtarieven weer een opwaartse lijn laten zien. Boy Kruiswijk, directeur van ZP Zaken, de organisatie die ZP Facts elk kwartaal uitbrengt, over de onderzoeksresultaten: ‘In de crisisjaren was de onzekerheid groot over de hoogte van het uurtarief en daarmee de winst. Dan is de eenmanszaak een veilige keuze. Als de stijging in uurtarieven en het opdrachtenaanbod doorzet en nadien over een langere periode stabiel blijft, is een stijging in het aantal bv’s te verwachten.’

Invloed Wet DBA

Met de komst van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) per 1 mei 2016 is het risico op naheffing van sociale lasten door de Belastingdienst nadrukkelijker aanwezig. De zogeheten declarabele uren bv (DUBV) wordt gepresenteerd als oplossing voor het afhechten van dit risico. Kijkend naar recente voorlopige CBS-cijfers van het totale aantallen bedrijven in de zakelijke dienstverlening, die niet gespecificeerd zijn naar zzp’ers, is een  relatief grotere toename in het aantal bv’s zichtbaar dan voorgaande kwartalen. De groei is met 1,43% in het tweede kwartaal en 2,05% tot op heden in het derde kwartaal van 2016 hoger dan de gemiddelde ontwikkeling in de laatste twee jaar. Kruiswijk: ‘In hoeverre deze groei samenhangt met de DUBV valt nog niet met zekerheid te zeggen, maar we blijven de ontwikkelingen omtrent de Wet DBA en bijbehorende neveneffecten op de voet volgen . Het is niet uitgesloten dat te zijner tijd uit één van de komende ZP Facts rapporten zal blijken dat het aantal bv’s opgericht door zp’ers in een stroomversnelling terecht komt.’

ZP Facts analyseerde voor dit onderzoek meer dan 12.000 uittreksels van de KvK en combineerde dit met de data van de bij kennisbemiddelaar HeadFirst aangesloten zp’ers.

Het laatste rapport van ZP Facts is hier te downloaden.

Over ZP Facts

ZP Facts is de monitor voor de markt van zelfstandig professionals (zp’ers) in de zakelijke dienstverlening, voortgekomen uit een samenwerking tussen kennisbemiddelaar HeadFirst en de Universiteit van Tilburg. Duizenden online profielen van bij HeadFirst aangesloten professionals en ontvangen en uitgevoerde opdrachten zijn wetenschappelijk geanalyseerd door de Universiteit van Tilburg. Hiermee biedt het een unieke kijk op de markt, dat veel verder gaat dan onderzoek uit enkel enquêtes en interviews. ZP Facts verschijnt elk kwartaal.

Meer informatie voor de pers:

Lubbers De Jong

Margreet Poolman

T 020 4210565

E margreet@lubbersdejong.nl

Persbericht – Uurtarief zzp’er krabbelt op

Persbericht – Uurtarief zzp’er krabbelt op

Uurtarief zzp’er krabbelt op

ZP Index stijgt in eerste kwartaal 2016 met twee punten naar 116

Hoofddorp, 8 juni 2016 – ZP Facts, de marktmonitor voor zelfstandig professionals (zp’ers) in de zakelijke dienstverlening, houdt de stand van flexibel werkend Nederland nauwlettend in de gaten, mede aan de hand van de ZP Index. Deze is gestegen naar 116 punten in het eerste kwartaal van 2016. Dit komt met name dankzij het uurtarief van zzp’ers, of wel zelfstandig professionals (zp’ers), dat uit het slop komt. Het gemiddelde uurtarief van de zp’er ligt volgens ZP Facts nu op 89,24 euro.

Volgens een prognose van het UWV groeit de vraag naar arbeid de komende twee jaar met ruim 200.000 banen. In 2016 zijn dat 93.000 banen voor vaste medewerkers en 21.000 ‘banen’ oftewel opdrachten, voor zelfstandigen. Volgend jaar groeit het aantal banen voor vaste medewerkers naar verwachting minder hard (69.000). Voor zelfstandigen komen er juist meer opdrachten (26.000) bij dan in 2016. ZP Facts merkt dit nu al. De aan ZP Facts gerelateerde ZP Index, het wetenschappelijk onderbouwde getal dat gebaseerd is op een combinatie van verschillende (arbeids)marktfactoren, zoals het aantal zp’ers en opdrachten, laat in het eerste kwartaal van 2016 een positieve lijn zien. Die lijn zette in 2015 al in en steeg binnen het eerste kwartaal van 2016 verder met 2 punten naar 116.

ZP Index

Uurtarief stijgt

De positieve trend komt niet alleen voort uit het aantal zp’ers en het aantal opdrachten, maar ook uit het uurtarief dat zij ontvangen voor hun kennis en kunde. Kreeg de zp’er in het eerste kwartaal van 2015 nog 88,44 euro, een jaar later is dit 89,24 euro. Een stijging van 80 eurocent en een stijging van 39 eurocent ten opzichte van het laatste kwartaal van 2015. Hiermee ligt de bereikte bodem inmiddels achter ons en laat het gemiddelde uurtarief van de zp’er weer een opwaartse lijn zien.

Gemiddelde uurtarieven

Zp’er met adviesrol verdient het meest

Uit het ZP Facts onderzoek blijkt dat bijna een kwart van de zp’ers een uurtarief onder de 75 euro heeft (23%). Meer dan een derde van hen krijgt een uurtarief betaald tussen de 75 en 90 euro (36%) en meer dan een kwart van hen wordt tussen de 90 en 105 euro betaald (26%). 15 Procent van de zp’ers verdient meer dan 105 euro. Het zijn vooral de zp’ers met een adviserende rol die meer voor hun diensten vragen, namelijk gemiddeld 88 euro. Zp’ers die zich bezig houden met software ontwikkeling wensen gemiddeld bijna 77 euro. Boekhouders vragen het minst, namelijk zo’n 60 euro.

‘De vraag naar flexibele arbeid loopt in de conjunctuurklok doorgaans een paar maanden voor op de vraag naar vaste arbeid. Dat komt uit de cijfers van het UWV en onze cijfers duidelijk naar voren’, aldus Boy Kruiswijk, directeur van ZP Zaken, de organisatie die ZP Facts elk kwartaal uitbrengt. ‘In de periode vlak voor de invoer van de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) bleef het ogenschijnlijk rustig op de flexibele arbeidsmarkt. Maar sinds de inwerkingtreding van de wet op 1 mei neemt de onrust bij opdrachtgevers toe, zo maken we op uit de vele berichtjes aan ZP Vraagbaak van bezorgde zelfstandig professionals. Of de Wet DBA daadwerkelijk negatieve gevolgen heeft voor de zp-markt zal binnenkort blijken uit de analyse van ZP Facts van de cijfers over het tweede kwartaal.’

Het laatste rapport van ZP Facts is hier te downloaden.

Over ZP Facts

ZP Facts is de monitor voor de markt van zelfstandig professionals (zp’ers) in de zakelijke dienstverlening, voortgekomen uit een samenwerking tussen kennisbemiddelaar HeadFirst en de Universiteit van Tilburg. Duizenden online profielen van bij HeadFirst aangesloten professionals en ontvangen en uitgevoerde opdrachten zijn wetenschappelijk geanalyseerd door de Universiteit van Tilburg. Hiermee biedt het een unieke kijk op de markt, dat veel verder gaat dan onderzoek uit enkel enquêtes en interviews. ZP Facts verschijnt elk kwartaal.

Meer informatie voor de pers:

Lubbers De Jong

Margreet Poolman

T 020 4210565

E margreet@lubbersdejong.nl

Persbericht – Zzp’er potentieel grote bron van werkgelegenheid

Persbericht – Zzp’er potentieel grote bron van werkgelegenheid

Zzp’er potentieel grote bron van werkgelegenheid

Veel jonge zelfstandig ondernemers hebben ambitie om personeel aan te nemen

Hoofddorp, 18 april 2016 – Zzp’ers willen niet alleen vrijheid en flexibiliteit, ze hebben grote ambities met hun eigen onderneming, blijkt uit onderzoek van ZP Facts

, de marktmonitor voor zelfstandig professionals (zp’ers) in de zakelijke dienstverlening. Met name de jongere generatie hoogopgeleide kennisprofessionals – van 35 jaar of jonger – heeft niet alleen de behoefte om eigen baas te zijn, maar wil ook toe groeien naar een onderneming met medewerkers. Dertig procent van de zp’ers spreekt de ambitie uit in de nabije toekomst of op langere termijn personeel aan te nemen.

Uit het onderzoek van ZP Facts onder honderden zp’ers blijkt dat de zelfstandig professional in Nederland zeer ambitieus is. In de top 3 van meest genoemde ambities wordt de financiële drijfveer – zoals omzet verhogen, dan wel meer winst maken – het meest genoemd (54%), gevolgd door samenwerken met andere zelfstandigen (38%). De wil om verder te specialiseren in hun vakgebied om een nog betere professional worden, is een ambitie die 36% van de respondenten heeft. Deze ambitie leeft vooral bij jongere zp’ers. Ervaren zelfstandig professionals (van boven de 36 jaar) hebben juist een specifieke wensenlijst met bedrijven waar ze ooit nog eens door ingehuurd zouden willen worden (37%). Slechts 1 op de 5 (22%) jonge zp’ers heeft ook zo’n wish list.

Personeel aannemen is grote ambitie

Jonge zp’ers starten aan het zelfstandig ondernemerschap vooral vanwege de wil om eigen baas te zijn, maar geven daarbij ook aan hun onderneming gestart te zijn om dit op te bouwen tot een grote onderneming, zo bleek ook uit onderzoek van ZP Facts. Momenteel heeft nog slechts 6% van de jonge zp’ers medewerkers in dienst, versus 14% van de oudere professionals. Daar staat tegenover dat maar liefst 30% van de jonge zp’ers de ambitie heeft personeel aan te nemen, tegenover 9% van de oudere zp’ers. Gaandeweg zal dit tot veranderingen op de arbeidsmarkt leiden, verwacht prof. dr. Arjan van den Born van de Universiteit van Tilburg, één van de onderzoekers. “De ambitie om personeel aan te nemen, leeft veel meer onder jonge zelfstandig ondernemers dan onder oudere. In potentie heeft de zp’er dus enorm veel werkgelegenheid te bieden. De overheid zou de zp’er dan ook niet moeten zien als bedreiging voor de arbeidsmarkt, maar als motor van werkgelegenheid.” Van der Born vervolgt: “Uit ons onderzoek blijkt dat zp’ers binnen de huidige arbeidsjuridische kaders moeite hebben met de stap van zelfstandige zonder personeel naar ondernemer met personeel. Dit zou de overheid veel beter moeten faciliteren.“

Boy Kruiswijk, directeur van ZP Zaken, de organisatie die ZP Facts elk kwartaal uitbrengt, over de onderzoeksresultaten: “De term zelfstandige zonder personeel (zzp’er) is allang achterhaald, dat blijkt ook weer uit dit onderzoek. In de term zelfstandig professional, oftewel zp’er, herkennen alle ‘echte’ zzp’ers zich veel meer. Ze zijn bewust zelfstandig en dag in dag uit professioneel met hun vak bezig. Een forse groep is ook nog eens ondernemer met de wens personeel aan te nemen.”

Het laatste rapport van ZP Facts is hier te downloaden.

Ambities

————————

Over ZP Facts

ZP Facts is de monitor voor de markt van zelfstandig professionals (zp’ers) in de zakelijke dienstverlening, voortgekomen uit een samenwerking tussen kennisbemiddelaar HeadFirst en de Universiteit van Tilburg. Duizenden online profielen van bij HeadFirst aangesloten professionals en ontvangen en uitgevoerde opdrachten zijn wetenschappelijk geanalyseerd door de Universiteit van Tilburg. Hiermee biedt het een unieke kijk op de markt, dat veel verder gaat dan onderzoek uit enkel enquêtes en interviews. ZP Facts verschijnt elk kwartaal.

Meer informatie voor de pers:

Lubbers & De Jong

Margreet Poolman

T 020 4210565

E margreet@l-dj.nl

Persbericht – Steeds jonger startende zzp’er is geen schijnzelfstandige

Persbericht – Steeds jonger startende zzp’er is geen schijnzelfstandige

Steeds jonger startende zzp’er is geen schijnzelfstandige

Hoofddorp, 17 maart 2016 – Uit onderzoek van ZP Facts, de marktmonitor voor zelfstandig professionals (zzp’ers) in de zakelijke dienstverlening, blijkt dat professionals onder de 36 jaar op jongere leeftijd starten met het zelfstandig ondernemerschap dan hun oudere collega-zp’ers dat voorheen deden. De jongste generatie hoogopgeleide kennisprofessionals heeft een sterke drang om eigen baas te zijn, een grote behoefte aan flexibele werktijden en het uitvoeren van hun werk naar eigen inzicht. Van schijnzelfstandigheid, een verkapt dienstverband tussen zzp’er en opdrachtgever, en ‘gedwongen’ zelfstandigheid is haast geen spraken onder jonge zelfstandigen.

Het aantal startende ondernemers in de leeftijdscategorie 20 tot 35 is enorm gegroeid de afgelopen jaren, zo blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Reden voor marktmonitor ZP Facts deze beroepsgroep nader te onderzoeken, gespecificeerd naar de zelfstandige kenniswerker. Uit het onderzoek onder honderden zp’ers blijkt dat de zelfstandig professional tegenwoordig gemiddeld eerder start met zijn onderneming dan de zp’er voorheen deed. De gemiddelde leeftijd van de jonge zp’er (35 jaar of jonger) is 31,5 jaar en hij is gemiddeld werkzaam als zelfstandige sinds hij 27 jaar was. De ervaren zp’er van ouder dan 35 is gemiddeld 52,5 jaar en startte op 41-jarige leeftijd. Door de bank genomen starten zp’ers nu dus gemiddeld 14 jaar jonger dan de oudere generatie deed.

Startmotieven

De motieven die jonge zp’ers in het onderzoek van ZP Facts het meeste noemen zijn ‘de wil om eigen baas te zijn’ (61%) en ‘de mogelijkheid om het werk naar eigen inzicht in te vullen’ (43%). De flexibiliteit in werktijden wordt ook belangrijk geacht (23%). “Binnen de voor ZP Facts onderzochte populatie van jonge hoogopgeleide kenniswerkers signaleren we een sterke trend van flexibilisering. Steeds meer young professionals, met name in de IT en de creatieve sector, starten zelfs al vanuit de schoolbanken als zp’er,” aldus prof. dr. Arjan van den Born van de Universiteit van Tilburg, één van de onderzoekers.

Discrepantie

Bij de jongere zp’ers geeft 5% aan te zijn gestart omdat hij geen passende baan in loondienst kon vinden. Slechts 1% geeft aan door de werkgever gedwongen te zijn om als zp’er te starten. Onder oudere zp’ers van ouder dan 35 jaar is dit respectievelijk 14% en 4%. Voor de meeste zp’ers is teruggaan in loondienst geen optie, slechts 2% heeft die wens.

“Het toont aan dat van schijnzelfstandigheid nauwelijks sprake is onder zp’ers, met name onder jongeren niet. Ook het aantal ‘gedwongen’ zelfstandigen, die bij voorkeur in loondienst zouden willen werken, is minimaal. De meeste zelfstandig hoogopgeleide kenniswerkers starten uit eigen overtuiging en vol enthousiasme. En eenmaal gestart, wil men niet meer terug”, aldus Boy Kruiswijk, directeur van ZP Zaken, waar ZP Facts onderdeel van uitmaakt. “Hiermee onderscheiden deze zelfstandig professionals zich wezenlijk van de grote groep zzp’ers in Nederland. Terwijl met wetgeving zoals de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) wel op gefocust wordt op ‘gedwongen’ zelfstandigen en schijnzelfstandigheid. Deze discrepantie is een zorgelijke ontwikkeling.”

Het laatste rapport van ZP Facts is hier te downloaden.

Schermafbeelding 2016-03-16 om 17.02.28

————————

Over ZP Facts

ZP Facts is de monitor voor de markt van zelfstandig professionals (zp’ers) in de zakelijke dienstverlening, voortgekomen uit een samenwerking tussen kennisbemiddelaar HeadFirst en de Universiteit van Tilburg. Duizenden online profielen van bij HeadFirst aangesloten professionals en ontvangen en uitgevoerde opdrachten zijn wetenschappelijk geanalyseerd door de Universiteit van Tilburg. Hiermee biedt het een unieke kijk op de markt, dat veel verder gaat dan onderzoek uit enkel enquêtes en interviews. ZP Facts verschijnt elk kwartaal.

Meer informatie voor de pers:

Lubbers & De Jong

Margreet Poolman

T 020 4210565

E margreet@l-dj.nl

Woningmarkt voor zzp’ers op slot

Woningmarkt voor zzp’ers op slot

Zelfstandig professionals (zp’ers) – hoogopgeleide zzp’ers in de zakelijke dienstverlening – zitten ‘vast’ in de woningmarkt. Onderzoek van marktmonitor ZP Facts toont aan dat meer dan een derde van de zp’ers de wens heeft in de komende twee jaar te verhuizen. Daarentegen neemt het aantal hypotheekaanvragen van zelfstandigen de laatste kwartalen af, waaruit blijkt dat zp’ers er niet in slagen een nieuwe woning te vinden.

Het totaal aantal hypotheekaanvragen in Nederland neemt af, zo blijkt uit cijfers van Hypotheken Data Netwerk (HDN). Vergeleken met het tweede kwartaal van 2018 kent het derde kwartaal een daling van 6,1%. Het aantal hypotheekaanvragen van zzp’ers valt zelfs nog verder terug, namelijk met 19%. Desondanks is de wens om te verhuizen er wel. Uit een poll van kennisbemiddelaar HeadFirst, uitgezet onder 25.000 zelfstandig professionals, blijkt dat 34% binnen twee jaar een andere woning zou willen.

Expertise kost geld
De groep zelfstandigen in Nederland wordt nog wel eens neergezet als een kwetsbare groep, maar de oorzaak van hun beperkte bewegingsruimte op de woningmarkt komt hier niet uit voort. “In tegendeel zelfs”, stelt Boy Kruiswijk, directeur van dienstverlener ZP Zaken, uitgever van ZP Facts. “Zelfstandig professionals zijn hoogopgeleid en hebben veel kennis, kunde en ervaring. Opdrachtgevers zijn bereid hier een goed tarief voor te betalen. Met hun hoge inkomen, ook al is dit als ondernemer wisselend, zoeken zp’ers naar woningen in het duurdere segment. Juist in dit segment is momenteel veel tekort aan beschikbare woningen.”

Cijfers van Hypotheken Data Netwerk (HDN) onderbouwen zijn uitspraak. In het derde kwartaal van 2018 stelden zij de gemiddelde woningwaarde van een woning voor zelfstandigen vast op €407.465,-. Een verschil van maar liefst 21% ten opzichte van de gemiddelde verkoopprijs van een woning in Nederland, die €338.104,- bedraagt.

Randstad loopt vol
De bovengemiddeld hoge waarde van woningen van zp’ers valt te verklaren doordat de kenniseconomie, waar hoogopgeleide zelfstandig professionals deel van uit maken, zich voornamelijk afspeelt in de Randstad. In tien jaar tijd is het aantal eenpersoons organisatieadviesbureaus in Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam gestegen van 81.000 in 2007 tot 165.000 in 2017. Aangezien voor eenpersoonsbedrijven in de meeste gevallen geldt dat het zakelijke adres hetzelfde is als het privéadres, kan gesteld worden dat zelfstandigen de voorkeur geven aan werken én wonen in de Randstad. Deze regio staat niet alleen bekend om zijn duurdere woningen, maar ook het steeds schaarser wordende woningaanbod. Volgens het onderzoek van ZP Facts is dat de grote boosdoener voor het op slot zitten van de woningmarkt voor zp’ers.

Oskar Barendse, Manager Financiële Planning Knab, geeft aan dat het goed kan zijn dat deze groep het gevoel heeft ‘vast te zitten in de woningmarkt’. “Het aantal transacties ondervindt een afvlakking en voor zelfstandigen wordt het aantal woningen in de Randstad schaars. In dit gebied wordt veel gekocht door investeerders, die ‘ander’ geld ter beschikking hebben en waarvoor andere maatstaven gelden dan voor wonen”, concludeert Barendse.

Over ZP Facts
ZP Facts is de marktmonitor voor zelfstandig professionals in de zakelijke dienstverlening, uitgegeven door dienstverlener ZP Zaken en voortgekomen uit een samenwerking tussen kennisbemiddelaar HeadFirst en Tilburg University. De bevindingen zijn gebaseerd op zorgvuldig opgebouwde data van meer dan vijfentwintigduizend professionals uit het netwerk van HeadFirst. De cijfers zijn getoetst en gevalideerd door wetenschappers van Tilburg University. Hiermee biedt ZP Facts een unieke kijk op de markt, dat veel verder gaat dan onderzoek uit enquêtes en interviews. ZP Facts verschijnt elk kwartaal.

In deze editie van ZP Facts onderzoekt ZP Zaken, in samenwerking met kennisbemiddelaar HeadFirst, de positie van zelfstandig professionals op de woningmarkt. Van de belangrijkste onderzoeksresultaten is een infographic gemaakt.