Privacy Statement

Privacy Statement
ZP Zaken B.V. (Polaris Avenue 33, te Hoofddorp) (“ZP Zaken B.V. ”) vindt het erg belangrijk om jouw privacy te waarborgen en heeft databescherming hoog in het vaandel staan. Via deze pagina wil ZP Zaken B.V.  je informeren over hoe het omgaat met jouw persoonsgegevens.

Verantwoordelijke
ZP Zaken B.V.  is de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de persoonsgegevens die via www.zpzaken.nl  worden verzameld. ZP Zaken B.V.  verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. De gegevensverwerking door ZP Zaken B.V.  is gemeld bij de Nederlandse toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens, onder meldingsnummer m1625593.

Diensten
ZP Zaken B.V.  biedt producten en diensten voor Zelfstandig Professionals (hierna aangeduid als “Gebruiker”) onder verschillende ZP labels (ZP Academy, ZP Control, ZP Fact, ZP Golf en ZP Radio). Om deze dienst(en) te kunnen verlenen, verwerkt ZP Zaken B.V.  persoonsgegevens (hierna “Gegevens”) van natuurlijk personen (hierna aangeduid als “Persoon” of “Personen”) in hun ZP Zaken B.V. -profiel (hierna aangeduid als “Profiel). ZP Zaken B.V.  zorgt ervoor dat de Gegevens digitaal voorhanden zijn voor de Gebruiker, de Persoon zorgt ervoor dat de gegevens door de Persoon kunnen worden gedeeld

Persoonsgegevens
Personen bepalen zelf welke Gegevens ZP Zaken B.V. verwerkt, door deze toe te voegen en te beheren in het betreffende Profiel. Per Profiel is de opslag van de volgende categorieën gegevens mogelijk: Contactgegevens, personalia, bedrijfsgegevens, presentatiegegevens (bijv. uurtarief), voorwaarden en condities (bijv. Overeenkomsten met ZP Zaken B.V., business care (interesses en ondersteuningsbehoefte) en accountgegevens (e-mailvoorkeuren). Voor een volledig overzicht van de gegevens die worden verwerkt verwijzen wij u graag naar de corresponderende tabbladen in uw Profiel.

Doelen
ZP Zaken B.V.  verwerkt Gegevens voor de volgende doeleinden:
– Om Gebruiker, te faciliteren in unieke producten en diensten op maat gemaakt voor de ZP’er;
– Om Gebruiker, te ondersteunen bij het gebruik van de diensten van ZP Zaken B.V.;
– Om Gebruiker en Personen te informeren over ontwikkelingen in de dienstverlening van ZP Zaken B.V., om business care te bieden en om indien gewenst te informeren over marktontwikkelingen;
– Om Gebruiker met andere gebruikers in contact te brengen (voor kennisdeling doeleinden).

Daarnaast kunnen persoonsgegevens geanonimiseerd en op geaggregeerd niveau worden gebruikt voor onderzoek en analysedoeleinden.

Indien de Persoon zich eerder heeft aangemeld voor e-mailberichten en deze niet meer wilt ontvangen, kan deze zich hiervoor afmelden door in te loggen op diens Profiel. Onder het tabblad ‘account’ kan de Persoon zich voor enkele of alle e-mailberichten afmelden. Onderaan ieder e-mailbericht bevindt zich ook een opt-out link Cookies

Ook wanneer een bezoeker van ZP Zaken B.V. .nl zich niet registreert, maar alleen de website van ZP Zaken B.V.  bezoekt, verzamelt ZP Zaken B.V.  informatie via cookies om de website te laten functioneren en gebruik te laten analyseren. Nadat de bezoeker toestemming heeft gegeven, slaat ZP Zaken B.V.  in een cookie op dat toestemming is gegeven voor het gebruik van social media, remarketing en targeting cookies. Voor meer informatie over cookies via ZP Zaken B.V. .nl, lees ons cookie policy in onze algemene voorwaarden.

Toestemming
Door dit Privacy Statement te accepteren en door persoonsgegevens aan te leveren, verstrekt de zelfstandig professional ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens door ZP Zaken, zoals nader uiteengezet in dit Privacy Statement. Indien de zelfstandig professional toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens wil intrekken, kan dat door zijn of haar afgenomen dienst op te zeggen door een e-mail te sturen naar info@zpzaken.nl.

Indien de zelfstandig professional zich eerder heeft aangemeld voor e-mailberichten en deze niet meer wilt ontvangen, kan deze zich hiervoor afmelden door een e-mail te sturen naar info@zpzaken.nl. Onderaan ieder e-mailbericht bevindt zich ook een opt-out link.

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden
ZP Zaken B.V.  gaat vertrouwelijk om met Gegevens. Gegevens zullen niet worden verkocht of ter beschikking worden gesteld aan derden die geen gelieerde ondernemingen van of anderszins gerelateerd zijn aan ZP Zaken B.V. . Verder zal ZP Zaken B.V.  alleen gegevens verstrekken aan derden wanneer ZP Zaken B.V.  hiertoe bij wet verplicht is. ZP Zaken B.V.  kan voor het aanbieden van diensten gebruikmaken van door haar ingeschakelde derden. Deze derden krijgen de beschikking over Gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten, waarbij deze derden gehouden zijn de verwerking van gegevens vertrouwelijk en conform de ZP Zaken B.V.  richtlijnen te behandelen.

Gegevens
Profiel:
Voor het aanmaken van een profiel vraagt ZP Zaken B.V. een aantal gegevens van de gebruiker (NAW, bedrijf en betaalgegevens). Deze gegevens worden door ZP Zaken B.V. gevraagd voor de facturatie van lidmaatschappen en voor de aanvraag van producten en diensten van de partners.

Producten en diensten labels ZP Zaken:
ZP Zaken B.V. biedt onder de verschillende ZP labels (ZP Academy, ZP Control, ZP Facts, ZP Golf en ZP Radio) toegang tot producten en diensten. Voor deze diensten zijn aanvullende gegevens gegevens nodig die worden opgevraagd afhankelijk van de gekozen product en/of dienst.

Beveiliging
ZP Zaken B.V.  neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om Gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De verzending van Gegevens via https-websites van ZP Zaken B.V. .nl is beveiligd door codering met een digitaal certificaat, welke herkenbaar is aan het groene balkje en/of slotje in de adresbalk in de browser. ZP Zaken B.V.  slaat alle gegevens op beveiligde servers in Europa op. Alleen de medewerkers van ZP Zaken B.V.  die daarvoor zijn geautoriseerd hebben toegang tot de servers en Gegevens.

Inzage en correctie
Wanneer de Persoon zijn of haar gegevens wil inzien of wijzigen, kan dit eenvoudig door in te loggen op diens Profiel of door een schriftelijk verzoek te doen aan ZP Zaken B.V.  door een e-mail te sturen aan info@zpzaken.nl

Bewaren en verwijderen
Alle gegevens die tijdens het registratieproces voor het profiel worden gevraagd worden bewaard door ZP Zaken B.V.. Deze worden bewaard voor de facturatie en het onderhouden van het contact met de gebruikers van de portal en/of producten en diensten; bijvoorbeeld met informatie over de portal, wijzigingen in beleid, informatie over producten en diensten in samenwerking met de aangesloten partners.
ZP Zaken B.V.  bewaart Gegevens zo lang het Profiel van de Persoon actief is. De Gebruiker kan zijn of haar Profiel sluiten en verwijderen, kan het profiel laten verwijderen door ZP Zaken B.V. door een e-mail te sturen aan info@zpzaken.nl of ZP Zaken B.V. kan ervoor kiezen het profiel eenzijdig te beëindigen. De Gegevens die nodig zijn voor de aanvraag van de door de gebruiker geactiveerde producten en diensten worden uitsluitend gebruikt voor de aanvraag van deze producten en diensten, en indien nodig in samenwerking met de betreffende partners, te activeren. Wanneer de Gebruiker wenst geen gebruik meer te maken van een product of dienst worden de daaraan gekoppelde gegevens verwijderd uiterlijk één jaar na afmeldingsdatum.

ZP Zaken B.V. verwijdert of anonimiseert Gegevens in ieder geval uiterlijk vijf jaar na de dag van registratie of de dag waarop het Profiel voor het laatst actief is geweest, tenzij het bewaren van gegevens noodzakelijk is ter voldoening van een wettelijke plicht.

Wijzigingen en aanpassingen
ZP Zaken B.V.  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wanneer u niet langer instemt met de wijze waarop ZP Zaken B.V.  Gegevens verwerkt, kunt u niet langer gebruik maken van de dienstverlening en dient u uw Profiel te verwijderen via www.zpzaken.nl of een daartoe strekkend verzoek te sturen naar support@zpzaken.nl

Contact
Voor vragen, opmerkingen of verzoeken, kunt u contact opnemen met ZP Zaken B.V.  via info@zpzaken.nl Postbus 2016, 2130 GE Hoofddorp.

Versie: Mei 2018